Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DOKOPAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (hasło słownikowe), Kn, T (w haśle Dokopywać), L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
czas przeszły
lm mos 3. os.   dokopali
nmos 3. os.   dokopały
czas przyszły prosty
lp 1. os.   dokopię
Znaczenia
»dokończyć kopanie w ziemi np. rowu; kopiąc w ziemi dotrzeć do jakiegoś miejsca«
Rekcja: czego; co

  • – Dokopáć się czégo/ Perducere fossas in altitudinem [...] Refodere [...] Si vlli essent inferi, iam illos auaritiae & luxuriae cuniculi refossident, dokopáły/ doszły/ otworzyłyby ie podkopy [...] v. Dobieram. Kn 133.
  • – Ponieważ za posesji przeszłego JMć pana arendarza dla osuszenia nietylko rol, ale też ogrodow, łąk i pastwisk, tak ratajskich jako i zgierskich, row wielki podłużny od granicy starołęckiej bić zaczęto, a niemałem kosztem i pracą przez długi przeciąg prowadzono, jednak częścią dla krotkości czasu, częścią dla wod, tak wiosiennych [!], jako i jesiennych, skończyć go nie możno, zaczem aby tak gmina ratajska, jako i zgromadzenie zgierskie zobopolnemi siłami i kosztem ten row pryncypalny dokopali. ŁugosRatKutrz 291-292.
  • – Ponieważ za posesji przeszłego JMć pana arendarza dla osuszenia nietylko rol, ale też ogrodow i łąk i pastwisk, tak ratajskich, jako i zegierskich, row wielki podłużny od granicy starołęckiej bić zaczęto i niemałym kosztem i pracą przez długi przeciąg prowadzono, jednak dla krotkości czasu, częścią dla wod tak wiosennych, jako i jesiennych, skończyć go do spadku doskonałego i granic doprowadzić nie można było, zaczym aby tak gmin ratajski, jako i zgromadzenie zegierskie zobopolnemi siłami i kosztem ten row pryncypalny dokopali; ażeby zaś zaczasem błotem nie zalazł i piaskiem nie zasypał się, więc pomieniony gmin ratajski i zgromadzenie zegierskie, jako z tego rowu swoją mające wygodę i gruntow osuszenie, corocznie, kiedy tego potrzeba będzie wyciągała, powinni go będą chędożyć zobopolnym kosztem i pracą. ŁugosRatKutrz 303.
  • ~ Dokopuię, v.m. F. dokopię. die Erde vollends ausgraben. achever à bécher, à creuser. § dokopię dzisiay rowu tego. dokopać się czego. mit Graben bis an etwas kommen; ausgraben. creuser la terre jusqu'à; déterrer, tirer de terre. § zakopanego skarbu dokopać się nie mogę. T III 242.
  • – Dokopuię, v.m. F. dokopię. die Erde vollends ausgraben. achever à bécher, à creuser. § dokopię dzisiay rowu tego. dokopać się czego. mit Graben bis an etwas kommen; ausgraben. creuser la terre jusqu'à; déterrer, tirer de terre. § zakopanego skarbu dokopać się nie mogę. T III 242.