Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTANINA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M. partanina  
B. partaninę  
Ms. partaninie  
Znaczenia
1. »łatanie starych ubrań«
  • – Pártániną się báwić. pártáczem iéstem [...] Veteramentarij futoris artem exerceo [...] Pártolę idem. vel, Imperité, tardé, negligenter aliquid ago. Kn 670.
  • Pártániná [...] Translato Homerus vsus est. Veteramentarij ars. Item, Veteramentarij opus. Kn 670.
  • – Partácz/ Veteramentarius, rudiarius, mango. łopitoias. Pártániná/ Veteramentarij ars opus. SzyrDict 285.
  • Partaniná, gâte materie. KulUszDyk 118, 2.
2. »wykonywanie rzemiosła poza cechem, pokątnie, na własne konto ale i bez opieki instytucjonalnej«
  • – Skarga beła na Pana Woyciecha Langierowicza wzglęndem nieiakiego Jokuba Partacza ktorego był przyiął na naukę [...] ktory zas odszedł od niego gdzies na partaninę dodawszy mu sznura y młodka piec robic kandys. RegTow 62.
Przenośnie
  • Różański podkumorzy swą gębą najemną: "[...] By nie dwór, nie miałbym sam i co w gębę włożyć, Dla dworu tedy muszę choć i cnoty złożyć. Wszakbym i piwa nie pił na mej partaninie, A gdy dworowi sprzyjam, płuczę gębę w winie".ŻałRokLub 161