Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LATAWICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SWil

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   latawica
D.   latawicy
  latawice
B.   latawicę
N.   latawicą
W.   latawico
liczba mnoga
M.   latawice
D.   latawic
N.   latawicami
Znaczenia
»zły duch ukazujący się pod postacią kobiety; sukkub«
 • – Bywam ptakiem, źwierzęciem, kotką abo sową, W nocy wielką niewiastą, co mię śmiercią zową. Kto mię ujźrzy w południe, to przypołudnicą, A pod wieczór zaś wiedmą abo latawicą [...]. PerDziadGrzesz 418.
 • – Abowiem iż szátáni są rozmáici/ iedni z naynisszego choru Anielskiego/ ktorzy máłe męki (oprocz vtráty roskoszy niebieskich/ do ktorych ná wieki wieczne nie przyidą) iáko zá máłe grzechy cierpią/ ci żadnego obrázić nie mogą zwłasczá szkodliwie/ ále tylko osobliwie żárty/ ábo figle stroią/ z ktorych niektorzy są latáwcámi/ ábo latáwicámi/ trapiący ludzie w nocy/ ábo ich grzechem cielesnym máżący. SpInZąbMłot 58.
 • – [...] o bytności latáwcow/ y latáwic/ żaden watpić nie może/ ktory iedno historye czyta/ ponieważ ták Kánony/ iáko Doktorowie święci/ od wielu set lat/ siłá o nich ná potomne czásy podáli/ y zostáwili. SpInZąbMłot 68.
 • – [...] człowiek ieden máiąc przenágábánie od latáwice/ skoro sie zubełnie wyspowiedał/ był dostátecznie wybáwiony. SpInZąbMłot 203.
 • – [...] latáwcy tákże y latáwice nie dla żądze roskoszy cielesney/ niekiedy z ludźmi sie łączą oboiey płci/ ále z złośći wrodzoney żeby ie ták ohydzoną brzydkością zmázáli. SpInZąbMłot 372.
 • – Iáko twierdzą o nieiákiey Meluzynie latáwicy/ ktora z iednym Grosem obcowáłá/ y wiele mu synow porodziłá. Z ktorych káżdy miał co w członkách cudownego/ bo ieden miał trzy oká/ drugi kły wieprzowe iáko powiedáią. SpInZąbMłot 416.
 • Latáwicę ieden zá żonę wziął. SpInZąbMłot 418.
 • – [...] szátan bądź to iáko latáwiec/ bądź iáko latáwicá/ dzieci żadnym sposobem rodzić nie może. Ale dzieci tákowe są własne obłudy: ábo gdzie indziey vkrádzione y podrzucone. SpInZąbMłot 453.
 • – Latáwiéc czárt/ i latáwicá [...] Incubus, et Succubus [...]. Kn 351.
 • – BABA [do Nędzy]. A czy cię tu Rogalec przedemną posadził/ Dáwnoć nas ty szátánie we szpitálu wádził. Nietylko mnie ále ty wiele ludziom szkodzisz/ Látáwico odártá [...]. NędzBied 7 nlb.
 • – Czart nie raz się czyni Incubum, álbo succubum, alias (iák tu zowią na Rusi) latawcem albo latawicą, do tákiey przywodząc ludzi lubieżnych, niepowsciągliwych amoratow niecnoty, że albo białąglowę uformuie z powietrza dla nich urodziwą, miłosną, á czasem scirw z kąd porwawszy przy nim kładą, pokrywszy piękney amazyi postacią: álbo też dla białogłowy naturalney uwikłaney amorami lub cielesności appetyczney reprezentuią męszczyznę [...]. ChmielAteny III 208.
 • Latawica. Nachtweiblein ein Gespenst. un sucube; diable qui sous la figure de femme habite avec l'homme. T III 719.