Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LATANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI i XVIII), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   latanie
D.   latania
B.   latanie
N.   lataniem
Ms.   lataniu
Znaczenia
»przemieszczanie się w powietrzu za pomocą skrzydeł lub dzięki wrodzonym właściwościom«
 • – [...] miedzy ptaki niektorzy vżywáią skrzydeł nie do latánia/ ále do biegánia/ iáko strusowie [...]. BotŁęczRel V 14.
 • – [Czapla] kiedy ma nástáć niepogodá/ Tedy spiesznym latániem swym ią opowiáda. RoźOff A3v.
 • – Niewspominam latania iego [Szymona czarownika], gdy za modlitwą Piotra S. z powietrza vpadł. SpInZąbMłot 5 nlb.
 • Latánie/ lot/ lécenie. Volatus, us. auium [...] Volatura [...] Meatus, us. auium [...] Cursus per aërem [...]. Kn 351.
 • – [Dedal] leci przodkiem/ á serdeczny Strách o dziecine cierpi [...] Więc/ by się go nie puszczał/ z pilnością dokłáda/ Y szkodliwe latania sztuki rospowiáda [...]. OvŻebrMet 195.
 • – Chłopię ták w latániu swym się rozkocháło/ że/ chęcią nieba zięte/ wodzá odbieżáło. OvOtwWPrzem 310.
 • – Ták też y o mrowce Cardanus wspomina/ iż kiedy ma zdechnąć/ tedy się iey w ten czas skrzydłá do latánia wypuszczáią. StarKaz 240.
 • – Czemu ptácy ktorzy łowem zyią, lubo są gorący nie piią? Nie piią boby do latania ocieżeli, ale wnich napoy nagradzá powietrze ktorego niemáło w się biorą máiący przestronne płuce. TylkRoz 220.
 • – O Czarownic na granice łataniu [!]. [...] iedni trzymaią, że te latanie, stawienie się na granicy, na schadzkach, seymach czarownic, samą myslą dzieią sié, toiest stawiaiąc się tam myślą y czartowskim omamieniem. ChmielAteny III 246.
 • – Iaskułki Daryuszowi na Scytow idącemu przez gęste przed Woyskiem latánie, na Chorągwie siadánie, były złym prognostykiem, iáko sam pokazał skutek [...]. ChmielAteny1755 I 522.
 • Latanie, lot, lecenie. das Fliegen, der Flug.action de voler, le vol. T III 719.
 • – Wlepiliście ludzie niebáczni oczy wásze w ziemię [...]: podnieście oczy rozumne iáko ludzie/ pátrzcie ná te okrásy niebá/ vrodzay ziemie/ ná latánie ptakow/ pływánie ryb/ władzą nasienia/ porządek czásow [...]. BirkNiedz 90.
Odsyłacze