Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (parteka), Kn, T, L (XVI, XVII), SWil (partyka, parteka), SW (partyka, parteka), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (- )

Formy gramatyczne
lp M.   partyka
D.   partyki
B.   partykę
Ms.   partyce
Etymologia
czes. parteka 'porcja żywności, zwł. chleba'
niem. Parteke 'jałmużna w postaci kromki chleba'
Znaczenia
»kromka, pajda; kawałek«
  • Partyka chleba/ vide sztuká. SzyrDict 285.
  • – [...] á za to nie śmiech? dzisia maiętności rozdawáć/ á iutro od okná do okná chodząc o pártykę chlebá prosić. WojszOr 290.
  • – Pewnie álbo w spitalu álbo pod oknem zebrząc nieboraczká pártyki chlebá vmrzećby musiáłá. AndPiekBoh 81.
  • – Włoczyć się muszę po mizernym świecie, sám y tám o nędzney pártyce chlebá tego y owego. AndPiekBoh 82.
  • BRIBE (Morciau de pain ou de viande) Frustum, on Frustulum SZTUKA partyká kawał chlebá álbo mięsa. DanKolaDyk I, 230.
Przenośnie
  • Leda żak nawet przy szkole, to ludzka partyka, By mu partesy zastawić, milsza mu podwika.SejmPiek 63