Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYKULARNIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1698
Formy gramatyczne
partykularnie  
partykularniej  
Znaczenia
»częściowo, wyłącznie, szczegółowo, w sposób określony; prywatnie, niepublicznie«
 • – Y toć to iest, co mowi Filozof w Ks. 1. Meteor, że wszytkie niższe rzeczy są z przyczyny wyższych, y od ich Obrotow rządzone bywáią. Y dla tego potrzebá, áby te niższe pártykulárnie y uniwersálnie respekt miáły od wyższych, rozumieiąc de verititate ábo mocy ciáłá cáłego nádniebieskiego. AlbSekr 60-61.
 • – Przydáie záś Komentator, że indiwidua źwierząt y Plánetow są determinowánych przyczyn, y są determinowáne ad esse do bytności, á ztąd ták uniwersálnie, iáko pártikulárnie niższe ciáłá od wyższych máią respekt, y pochodzenie. AlbSekr 62.
 • – Nie uczynił to [...] z cnoty [...] ale chcąc swemi Listami króla Augusta wydawszy Jch in lucem, dysgracyować u Polaków - Wydał też swoie dyploma Król Szwedzki w ktorym owe wszystkie zdrady króla Augusta wyiawia, iako mu w partykularnie uczynionym Traktacie obiecował. OtwEDzieje 93.
 • – U Podskarbich [...] ktorych partykularnie iá bym mogł dobrym sumnieniem revelare te sekretne ze skarbem obchody, ktore paluszkowaniem zwać się maią. JabłSkrup 40.
 • – Postrzegszy zaiątrzone na siebie Ichmciow PP. Woyskowych serca ex rationibus obiecowanych sukkursow, y opacznych insynuacyi partykularnie insciis omnibus coegit pedes wkray (z ktorego tu przybył) życie swoie salwuiąc. GazPol 1735/ 36, 1.
 • – Radá taż reprezentowáła Cesarzowi rzecz potrzebną bydź ażeby partykularniey ieszcze assekurować sobie osobę Iego [grafa de Secendorf]. MerkHist 11/ 808.
 • – Są determinowane y są respektem Niebieskich: uniwersalnie iáko też partykularnie, od ktorych biorą virtutem. DuńKal K2.
 • – Expressya nieznośnego żalu WXMści z straty nieodżałowanego wiekami Nayiaśnieyszego Iey Oyca [...] partykularnie mnie zkolligowanym należącego obowiązkiem, niezmierną napełniła załością. DanOstSwada IV, 47.
 • Partykularnie mowiąc, nie kładę inter Martyres Poloniae owych Polakow Práwowiernych Roku 1241. pod Lignicą w Szląsku pobitych.` ChmielAteny II 409.
 • – NA Morzu Archi-Pelagu, to iest wielu Insuł Morzu, partykularnie AEgeum, to iest Morzem Greckim zwánym, iest Insuł większych 2. ChmielAteny II 440.
 • – Czarneckiemu partykularnie obligacye i rekognicye od Króla, i od całey Rzeczyp: ustami Kanclerza wyrażone. ŁubHist 101.