Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYKULARZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
lp M. partykularz  
D. partykularza  
B. uż. nżyw. partykularz  
Ms. partykularzu  
lm M. uż. nosob. partykularze  
D. partykularzów  
B. partykularze  
Znaczenia
1. »odludzie, miejsce na uboczu, zaścianek«
 • – W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.
 • – Na tym partykularzu naszym nie trza tak tentownych środków przybrać, któreby niebezpieczeństw od króla Imci w instrukcyi nam przełożonych przełamać mogły. RadziwKSprawy 582.
 • – Zołnierz, ieden drugim dobry, ieden drugiego pomocą żyć ma (nie rwáć się ná pártykularze) ále iáko ręká rękę gdy vmywa. FredKon 26.
 • – Poszło Woysko na Consistencye Wszystko do Polski nam się dostał naConsistencyą Lelow Starostwo wWoiewodztwie Krakowskim y [...] insze Starostwa y Partykularze. DrobTuszInf 20-21.
 • – Starał się o to aby Zydzi Zelwienscy otrzymali Defalkę Merecz zas przy tym ze pogłownym został do ktorego przydano więcey partykularza. SapADiar 149.
 • – FIRLEIOW bardzo mały Partykularz w Starostwie Rohatyńskim, w Ziemi Lwowskiey quondam Miasto, teraz zruynowáne w lasách między gorámi leżące. ChmielAteny II 321.
 • Partykularz, lieu particulier. KulUszDyk 118/ 2.
2. »mały klasztor wiejski«
 • – A że ná tych mieyscách/ gdzie wychowánia słuszne[g]o zakonnicy nie máią/ y dla te[g]o w máłey liczbie mieszkáią záchowáć vstawy zakonne ták iáko przystoi/ iest rzecz trudna/ strzegą się Jezuici pártykularzow/ ile bydź może; áby do náwątlenia záchowánia swych reguł/ y kárności zakonney fortek w zakonie swym nie otwierzali; słysząc zwłaszcza nie raz od innych dawnieyszych zakonow/ że pártikularze tákie/ máło pociechę zakonom/ y pożytek bliźnym/ á nie raz frásunki rozmaite przynoszą. SzemGrat 9.
 • – CUCOŁOWCE Partykularz w Woiewodztwie Ruskim [...] drugi Hesperyiski Ogrod. Polski Wersal. ChmielAteny II 301.
 • Partykularz, g. a. 1) kleines Dorf-Kloster von 20 Mönchen. 2) Privat-Mann. 1) petit couvent de village, oú il y a vint Réligieux. 2) particulier; homme privé. T III 1330.
3. »szkoła niższego szczebla niż uniwersytet«
 • – W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.