Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYKULARZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   partykularz
D.   partykularza
B. uż. nżyw.   partykularz
Ms.   partykularzu
liczba mnoga
M. uż. nosob.   partykularze
D.   partykularzów
B. uż. nosob.   partykularze
Znaczenia
1. »odludzie, miejsce na uboczu, zaścianek«
 • – W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.
 • – Na tym partykularzu naszym nie trza tak tentownych środków przybrać, któreby niebezpieczeństw od króla Imci w instrukcyi nam przełożonych przełamać mogły. RadziwKSprawy 582.
 • – Zołnierz, ieden drugim dobry, ieden drugiego pomocą żyć ma (nie rwáć się ná pártykularze) ále iáko ręká rękę gdy vmywa. FredKon 26.
 • – Poszło Woysko na Consistencye Wszystko do Polski nam się dostał naConsistencyą Lelow Starostwo wWoiewodztwie Krakowskim y [...] insze Starostwa y Partykularze. DrobTuszInf 20-21.
 • – Starał się o to aby Zydzi Zelwienscy otrzymali Defalkę Merecz zas przy tym ze pogłownym został do ktorego przydano więcey partykularza. SapADiar 149.
 • – FIRLEIOW bardzo mały Partykularz w Starostwie Rohatyńskim, w Ziemi Lwowskiey quondam Miasto, teraz zruynowáne w lasách między gorámi leżące. ChmielAteny II 321.
 • Partykularz, lieu particulier. KulUszDyk 118/ 2.
2. »mały klasztor wiejski«
 • – A że ná tych mieyscách/ gdzie wychowánia słuszne[g]o zakonnicy nie máią/ y dla te[g]o w máłey liczbie mieszkáią záchowáć vstawy zakonne ták iáko przystoi/ iest rzecz trudna/ strzegą się Jezuici pártykularzow/ ile bydź może; áby do náwątlenia záchowánia swych reguł/ y kárności zakonney fortek w zakonie swym nie otwierzali; słysząc zwłaszcza nie raz od innych dawnieyszych zakonow/ że pártikularze tákie/ máło pociechę zakonom/ y pożytek bliźnym/ á nie raz frásunki rozmaite przynoszą. SzemGrat 9.
 • – CUCOŁOWCE Partykularz w Woiewodztwie Ruskim [...] drugi Hesperyiski Ogrod. Polski Wersal. ChmielAteny II 301.
 • Partykularz, g. a. 1) kleines Dorf-Kloster von 20 Mönchen. 2) Privat-Mann. 1) petit couvent de village, oú il y a vint Réligieux. 2) particulier; homme privé. T III 1330.
3. »szkoła niższego szczebla niż uniwersytet«
 • – W Publicznym Miescie y studia nalezyte będą na partykularz zas garnąc się nie będą studencyi. SapANot 103.