Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODEPTAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, L (?), SW (?)

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  podeptać
czas przeszły
lp m 2. os.   podeptałeś
3. os.   podeptał
ż 3. os.   podeptała
czas przyszły prosty
lp 1. os.   podepcę ||   podepczę
3. os.   podepce
lm 1. os.   podepcemy
2. os.   podepcecie
3. os.   podepcą
tryb rozkazujący
lp 2. os.   podepc
imiesłów uprzedni
  podeptawszy
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Rekcja: kogo co

 • ~ Dépcę po czym/ propriè et tr. Calco aliquid pede: calco aliquem [...] Calco terram [...] Prosubigo [...] Prosubigit aper terram, P. v. Podeptáć. Kn 119.
 • ~ Słápię/ Pede premo aliquem, vel aliquid [...] v. Podéptáć/ Depcę 1. Kn 1014.
 • – Po Zmiiey y po Bázyliszku chodzić będziecie/ podepcecie Lwá y Smoká zdrowo. KalCuda 220.
 • – A potym przyszedszy kto z miotłą páięczynę otrze/ y páiąka sámego nogámi podepce. StarKaz II, 403.
 • – [...] alisci one strzały na samego się obracaią potkowy samegoz podepcą [...]. HerbOr 232.
 • ~ Podepczę Conculco. SłowPolŁac 54.
 • ~ Podeptać, mit füssen treten. BierSłowa 142.
 • ~ Podeptać, F. podepcę. eig. u. fig. mit Füssen treten. prop et fig. fouler aux piez; mettre sous les piez. § podeptać z nieobaczka, wzgardy, ze szkodą. T III 1439.
 • – Robak chytry zwiodł mężátkę/ Zá tę winę sam wpadł w klatkę. Bo mu głowę podeptałá/ Ktora od wieku przyść miáłá Białagłowá. A2.
 • – Chrystusá Páná nie zá 30. talerow iáko Iudasz/ ále tániey przedał/ zá Bárábbaszá/ zá dyabłá záfrymárczył/ Páná żywotá [...] vpoliczkował/ plwocinámi zesromocił/ nogámi podeptał/ y okrutnie zámordował. BirkNiedz 55.
Przenośnie
 • [...] Bog zniosł Sułtaná ktory iako Nábuchodonozor nowy/ chciał był w Kościele Kátholickim z swoimi Máhometany/ iáko ná niebie wysokim vsieść y podeptáć gwiazdy niebieskie krzestem swoim/ nogámi Pogáńskimi swoimi.BirkOboz 58
 • Gmin iednák on niezmierney/ ná práwá/ ná Bogi Máłopomny/ podepce święte one progi: Tám ználazszy Cesarza ná ubogim mule/ Ku wieżastey prowádzą hurmem Iedykule.TwarSLeg 29
 • [...] śmierci żądło podeptawszy Triumphator powstał/ y wszedł w niebieskie kráiny.KalCuda 85
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Rekcja: kogo co

 • – Rzym Chrześciáński/ opinie łbow Filozowskich podeptał. WargRzym 102.
 • – Prágnąłęś niebá y roskoszy niebieskich/ podeptałeś ziemię/ y ziemskie dobre mienia [...]. BirkSkar 29.
 • ~ Lżę kogo rzéczą/ vczynkiem. Déspékt komu wyrządzám. Háńbię/ Sromocę. Facio alicui contumeliam [...] Infero alicui ignominiam [...] Infero alicui probrum. Infligo alicui turpitudinem. Inuro alicui notam, ignominiam. Imprimo alicui dedecus [...] Inuro alicui maculam [...] Conculco, protero pedibus. vide in Podéptáć [...]. Kn 377.
 • Podéptác co zé wzgárdy/ z-szkodą/ z-niéobáczká. Calcare honores [...] Conculcare aliquem pedibus [...] Proterere & conculcare aliquem [...] Ego hîc te quasi sus catulos pedibus proteram [...] Protritum frumentum [...]. Kn 736.
 • Podeptáć/ z błotem zmięszáć/ zélżyć kogo. KnAd 875.
 • – [...] ci [pustelnicy] iáko się sequestrowáli od świátá/ ták przyszli do tego/ że świátá godne rzeczy podeptawszy/ nád świeckie odpráwowáli/ y teraz odpráwuią. KalCuda 79-80.
 • – [...] w swiętych zapáchách gdy zákochamy się pewnie Assyryiskich/ Sábeyskich/ y Arábskich woni wdzięczność podepcemy/ rumienidłá y piżmá wywołámy [...]. KalCuda 126.
 • – [...] wieniec zwycięstwá nád nieprzyiáznym wrogiem otrzymał [...] y hárdego náiezdniká podeptał siły. KalCuda 258.
 • – Dusze násze [...] Nábuchodonozor/ to iest siedzący w ciemności podeptał ie/ grzechow táránámi/ czy báránámi/ bo arietes zwano [...]. KalCuda 269.
 • – [...] fortunę ná głowę starszy/ śmierć podeptawszy/ wieczną cnot swych mirthową osiągnął koronę. WojszOr 99.
 • – Co Fulgentius święty vważywszy/ pisze do iednego przyiacielá swego ná imię Engypiusá/ chwaląc mu to że pustelnikiem zostawszy/ podeptał świát y roskoszy iego/ większy w tey mierze tryumph vczyniwszy nieprzyiacielá swoiego/ depce go po głowie iego ná tryumphie. StarKaz II, 456.
 • – Tak potrzeba poniżyć/ y podeptać nie iednego/ y wniwecz obrocic. BanHist 23.
 • Podeptawszy przysięgę y złote litery skasowawszy imprezą, wsciekłemi Chymery Wewnątrz niezmiernie tleią zawiązawszy oczy Niewstydem gmin Krzyzakow oslep się potoczy [..]. DrobOpow 77.
 • – [...] godności/ ktore obrawszy obelgi podeptáł/ zá frászkę [...] uznáwał [...]. BujnDroga 328.
 • – [...] podepcę wyniosłość mocarzow mizernych [...]. DamKuligKról 66.
 • – [...] doday mu ták wiele Siły, áby pod nogi swe nieprzyiaciele Podrzucił, y podeptał [...]. DamKuligKról 290.
 • – Wiarę podeptać? rozum w kąt zarzucić? DrużZbiór 407.
 • – Grzech iest obłok czarny/ ciemny/ ktory świátłość wiáry ćmi [...] rozpędzi te obłoki iásny on obłok/ ná ktorym vsiędzie Chrystus IESVS, y podepce wzystkie grzeszniki. BirkNiedz 59.
 • – [...] zwyciężył [Pan] naprzod nieprzyiácioły násze [...] á potym tobie roskazał/ ábyś ie starł y podeptał. BirkNiedz 127.
 • – [...] te świetne świátá tego czácká/ pogárdą pokrusz/ podepc. BirkNiedz 128.
Podhasła

PODEPTANY

im. przym. bier.
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   podeptany
ż   podeptana
n   podeptane
D. n   podeptanego
Ms. ż   podeptanej
lm M. nmos   podeptane
D.   podeptanych
odmiana niezłożona
lp M. n   podeptano
Najwcześniejsze poświadczenie:
1618
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Złamáne drzewá trzeszczą: Tu koń zdycha/ Tu drugi bieży samopás: Tu zbity Rycerz od koni podeptány wzdycha: Ten ręki niema/ ten wpoły przebity. TasKochGoff 191.
 • – Kto zgádnie? iáko wielka liczbá byłá Zábitych/ álbo koniem podeptánych. Kto ich imioná własne może wiedzieć? TasKochGoff 537.
 • – Podéptác co zé wzgárdy/ z-szkodą/ z-niéobáczká. Calcare honores [...] Conculcare aliquem pedibus [...] Proterere & conculcare aliquem [...] Ego hîc te quasi sus catulos pedibus proteram [...] Protritum frumentum [...] Podéptáne/ pogniécione/ stárte [...] Pessum do, pessum premo [...] Proculco: proculcat aper segetes crescentes [...] Proculcantur à pecudibus legumina [...] Obtero, obtriuit eques pabula [...] Elido herbas [...] Opprimo pede aliquid [...] Attero [...]. Kn 736.
 • – Pierwey krew iednak (cięszkim mym westchnieniem Wskrzesiwszy w sercu ogięn y z płomieniem) Nim z swiata znidę, nim pozbędę dusze Na zmarzłym sniegu rozgrzawszy osuszę Aby slad iego niewinnie polany Od nog zmazanych nie był podeptány. OblJasGór 68v.
 • – Lew v mnie podeptány będzie nogą srogi, Y smoká okrutnego podbiią pod nogi. DamKuligKról 279.
 • – [...] Wiśniá podeptána [...]. ErnHand 555.
 • Podeptany. eig. u. fig. niedergetreten, zertreten. prop. et fig. soulé aux piez. § podeptane zboze, prawa. T III 1439.
 • – Iesli szkoda będzie wielka zboza podeptanego ma tęn czyie konie zapłacić. 126.
 • – Ná tey pálmie krzyżowey wisiáłá tá náturá ludzka sczerniáła/ od vrągánia/ krwi [...] iáko kruk iáki [...] gáłązká iednák byłá pálmowa w owoc czarny záwiązána [...] niepodeptána byłá ná tey pálmie/ ále wyniesiona iest ná tym śmiertelnym cyprysie [...]. BirkNiedz 19-20.
 • – [...] gdy siał/ iedno [nasienie] upádło podle drogi/ y podeptano iest; á ptácy powietrzni pozobáli ie. BirkNiedz 173.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Idz a moię nadzieię wypełni spotkane [Ropuchy] od cerbera dziwne podeptane Peccatu[m]. KodKon 141.
 • – Nie słycháć było o przyciśnionym Szláchcicu, o z ruinowánym Senatorze, o niesprawiedliwych Decretách, y niewinności mimo słuszność, krzywowykrętnym Sądem podeptáney. LubJMan 3.
 • – Obrazy Swiętych Bozych [...] Podeptane zhanbione, a turybularze srebrne, Puszki, Kielichy, nasprosne puharze Ewnuchu się przydały [...]. DrobOpow 46.
 • – [...] gdzie prawe przysięgi podeptane, odpiąwszy gdy wolne popręgi Chcą nas miec niewolniki [...]. DrobOpow 159.
 • – [...] podeptane prawa [...]. ChrośKon 6.
 • – Tak go [Cezara] zniszczyły podeptane Prawá, Iż krwią w Senácie życie swe ukraca [...]. DrużZbiór 368.
 • – Opinie Philozophow tám miáły być podeptáne. BirkNiedz 148.