Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYKUŁKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   partykułka
D.   partykułki
B.   partykułkę
liczba mnoga
M.   partykułki
Znaczenia
»mała część czego, element, składnik«
  • – Sákráme[n]t iednáko wszytkich násyca [...] Luboby kto pożywał cáłey hostyiey/ luboby też tylko pártykułki namnieyszey. StarKaz 39.
  • – Między ktoremi literámi i mnieysze iest, bo się iednym pociągnięciem czyni, á kropká, iest to drobna ná wierzchu pártykułká. MłodzKaz IV/ 517.
  • – Przytym ten pomieniony Xiądz Szymon Myszkowic darował Partykułke Relikwiey inszey, Swietego Marka Meczennika w Pacifikale, Ktorą mu Xiądz Walenty Brat rodzony iego [...] dał. KomonDziej 232.
  • – Kędy się w urynie pokázuią pártykułki nakształt otrąb, znaczą gorączkę wnętrzną dawną. VadeMed 16.