Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MIESIĘCZNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MIESIĘCZNY, MIĘSIĘCZNY, MIESIĄCZNY
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy gramatyczne
lp M. m   miesiączny
ż   miesięczna
n   miesięczne
D. m   miesięcznego
ż   miesięcznej
C. m   miesięcznemu
ż   miesięcznej
n   miesięcznemu
B. ż   miesięczną
n   miesięczne
N. m   miesięcznym
ż   miesięczną
Ms. m   miesięcznym
ż   miesięcznej
n   miesięcznym
lm M. nmos   mięsięczne
D.   miesięcznych
B. nmos   miesięczne
Ms.   miesięcznych
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Gdźież záś máćierzynka myśl? gdźie zbożne żądośći Rodźicow? gdźie me dźieśięc mięśięczne ćiężkośći? Bogdayżeś był dźiećiątkiem/ pierwszym spłonął żarem/ A iam byłá wytrwáłá? nászym żyłeś dárem. OvŻebrMet 204.
 • – Podobny przypadek niedawno miałem przy pewney Damie w teyże łożney chorobie zostaiącey, ktorey drugiego dnia paroxyzmu znosa krew ciec poczęła, a trzeciego dnia miesiączny bieg salwuiącey się natury dostała, ktory szostego dnia przestał. BeimJelMed 45.
 • – Naturalista powiada: że Hyeny; to iest Azyatyckiego wilka tłustość nią szmaruiąc; żołć suki czarney, iest obroną domu od czarow, nią kadząc; iako też krwią miesięczną podwoie domu smaruiąc. ChmielAteny III 266.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • miesięczna choroba białogłowska:
 • »miesiączka«
  • – Według czego notowáć potrzebá, że krew miesięczna w białogłowie nic inszego nie iest, tylko zbytny aliment [...] A zowie się miesięczną chorobą białogłowską, dla tego, że płynie káżdego miesiącá ná mniey raz, gdy białogłowa w sposobnym wieku iest. AlbSekr 28.
  • Miesięczną chorobę białogłowską/ nád przyrodzenie záwściągnioną/ wzbudza/ y potężnie wywodzi/ z winem go vżywaiąc [korzeń fiołkowy]. SyrZiel 7.
  • – Liście z látorostkámi swymi wárzone w winie/ á w trunku używáne/ miesięczną chorobę białogłowską/ wzbudza. SyrZiel 483.
 • miesiączne czyszczenie białogłowskie (sz. zm.):
  • Czyścienie miesiączne białogłowskie nád przyrodzenie zátrzymáne, wzbudza Piołyn z miodem utárty, ná prog łoná náciepley przykłádáiąc. SyrZiel 341.
  • Miesiączne czyszczenie białogłowskie záwściągnione wzbudza y wywodzi, kwintę miáłko utártego Piołynu z winem piiąc. SyrZiel 342.