Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARTYZANT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (partysant, partyzant), T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
lp M. partyzant  
B. uż. żyw. partyzanta  
N. partyzantem  
lm M. partyzanci  
D. partyzantów  
C. partyzantom  
B. uż. osob. partyzantów  
N. partyzantami  
Etymologia
fr. partisan
Znaczenia
»stronnik, sprzymierzeniec; należący do tej samej partii«
 • – Tegoz chciałem przyznac Ichm Xzy Piarom [./..] Pałac cum attimentis na S[więto]Duskiey Ulicy [...] Pisarz natenczas Ziemski [...] będąc Partyzantem wielkim WWOO Jezuitow fomentował Deputatow aby byli contrarij temu Przyznaniu memu. SapANot 120.
 • – Z natury kázdy przyiáźnieyszy swemu Ci powierzony sekret táią Ci Pártyzantom swoim/ wlot onim znáć dáią. KochProżnLir 38.
 • – Nasz zaś Krol pod Łęczyce podstąpił a że tam byli Szwedzi y ich partyzanci posyłał kilka razy aby się poddali. HistBun 43.
 • – Bo gdy jego [Cezara] Partyzanci Antoniusz y Dolabella [...] obozem się położyli [...] Pompejego Posłowie [...] gromadnymi ich okrętami otoczyli. LucChrośPhar II.
 • – Zbiegą się, co ich odmiana rozpruszy Ze pułki cztery ćwiczonego męża [...] Tylesz w Hiszpaniy Lepidus ich liczy Pollio ma dwa, w dálszych Frankach z trzema Plancus partyzant czeka na granicy, O tych Antoni nieomylnie mniema Ze ich na swoie kopyto wyćwiczy. ChrośKon 103.
 • – Spikną się wszyscy bronić Partyzanta. ChrośKon 134.
 • – Woyne z obu stron wypowiedaią Ktorey naypierwsza pod Sentią proba, gdzie Furnius Partyzant Antoniego od parthyey Cesarskiey oblezon. ChrośKon 318.
 • – A luboc wprawdzie cięzkie krzywdy moie, a srogie zdrady twoie, ktores podemną z swemi Partyzantami ustawicznie knował, surowey pomsty nad tobą potrzebuie. SzołHist 13v.
 • – Imp podstoli koronny jako partyzant i koligat ichmpp Sapiehów mówił pro parte ichmościów życząc zgody. DiarSejm 207.
 • – O iák siłu ludzi substancyi y zdrowia potracili, ná rozgłosnonym powrocie Kontego ze Francyi, na transportach Szwedzkich Woysk, ná wychodzie Krola Szwedzkiego Károla Dwunastego z Benderu, et caetera w ktorych to fałszywych gazetach, fałszyrze Partyzantow swoich Wiarę, ufność y trzymanie się iako w kaydanach trzymali. JabłSkrup 12.
 • PARTISAN (Celuy qui se range du parti de qualqu'un, qui le favorite) [...] PARTYZANT czyi zá stroną czyią będący. DanKolaDyk II, 333.
 • – KAZIMIERZ I. [...] Máslausa szubienicą, á Prusakow y Jazwinkow iego Partyzantow żelazem ukarał. ChmielAteny II 339.