Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*RZĄDZIĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (rzędzić), Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?)

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   rządzi
czas przeszły
lp m 1. os.   rządziłem
3. os.   rządził
ż 3. os.   rządziła
Znaczenia
»mieć władzę nad czym, nad kim; kierować czym, kim; zarządzać czym«
 • – Krol oddał mi ich Przykazawszy że bym iako własny ich Officer rządził niemi y karał excessivos. PasPam 151.
 • – Osobno od Siebie mięszkali [...] On swoiemi rządził Maietosciami a ona tez Swoiemi. PasPam 82v.
 • – Co na mnie przytnie to mowi zginiesz [j]a zas mowię P. Bog tym rządzi. PasPam 88.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • coć rządzi kogoś:
  • ~ Tak sądzę że bym wiele mogł zaszkodzić gdy by mię moia nierządziła pocciwość. PasPam 184v.
Związki frazeologiczne

 • berło rządzić, berłem rządzić:
 • rządzić narody w berle żelaznym:
 • »o Chrystusie: sprawować nad narodami duchową władzę, wyrażającą się w mocy odkupienia win«
  • – Niewiástá urodziłá syná płci męzkiey, ktory miał rządzić wszytkie narody w berle żeláznym. BirkNiedz .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Sam błądzisz/ á drugich rządzisz. KnAd 213.
 • Gdzié ogon rządzi/ tám głowá błądzi. KnAd 236.
 • Gdzié ich wiéle rządzi/ tám się często błądzi/ ábo łácno zbłądzi. KnAd 237.
 • – Przeto mowią: Nie tak sromotá, gdy mąż sam przez się błądzi, iáko gdy niewiasta mężem swoim rządzi. PetrSEt 19.