POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DOMOWNIK drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DOMÓC SIĘ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2014
DOMOWY przym.
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
lpM.mdomowy
żdomowa
ndomowe
D.mdomowego
żdomowej
ndomowego
C.mdomowemu
żdomowej
ndomowemu
B.mżywdomowego
nżywdomowe
żdomową
ndomowe
N.mdomowym
żdomową
ndomowym
Ms.mdomowym
żdomowej
ndomowym
lmM.mosdomowi
nmosdomowe
D.domowych
B.mosdomowych
nmosdomowe
N.domowymi
Ms.domowych
1. »związany z budynkiem mieszkalnym«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. apteka domowa (sz. zm.):
 • – Iakim sposobem te sole robią się, wiedzą Aptekarze, lecz y tu w Aptece domowey naydziesz iako się robić maią. PromMed 7.
 • APTEKA DOMOWA To iest sposoby robienia osobliwszych lekarstw, ktore każdy w domu łatwo sobie zrobić może zwłaszcza gdy Apteki po blisku niemasz. VadeMed 257.
 • – Preparacyą ich [esencji] znaydziesz w Domowey Aptece naszey. BeimJelMed 113.
troj. budownictwo domowe:
 • – Wielki w tym błąd ludzi pospolitych, ktorzy lada wałmistrza co wał kopie albo co trochę rozmiaru umie, lubo budownictwa woiennego, albo domowe[go] Indzienierem nazywaią. NarArch 79.
troj. suknia pokojowa domowa: »okrycie noszone po domu«
 • DES-HABILLE [...] SUKNIA pokojowa domowa, w ktorey wielkie Panie chodzą w domu u siebie poki się nie ubierą. DanKolaDyk I, H52.
troj. wczasy domowe:
 • – o przystastwo widziało mi sie dnięm iednem że to w dobrym bycie [...] Bo mi y wozami [wozy] naładowano takiemi Specyałami iakich Nie w obozie ale przy domowych tylko wczasach zazywaią. PasPam 82.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. chłopiec domowy:
2. »odnoszący się do ojczyzny«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. wojna domowa (sz. zm.):
 • – Uczyniwszy Pokoy z Moskwą Mizernemi kondycyiami [...] poczynamy [...] woynę domową. PasPam 187v.
 • – Roku Panskiego 1665 Roznieciła się Domowa Woyna ex Ratione ze Civis oppressus. PasPam 191v.
troj. domowy agresor:
 • – Aby tak od postronnych jako od domowych agresorów i turbatorów ze wszytkich stron przezornie i fundamentalnie obwarowana [...] [Polska] równo z drugiemi narodami o sobie mówić mogła: nemo me ab hinc impune lacesset. PropKanRzecz 249.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. domowa skiba: »zagon ojczysty; kraj ojczysty«
 • – Wobfity kray wszedszy Moze nąm Bog lepsze nizeli na domowey Skibie obmyslic chleby. PasPam 118.
 • – Pozywi mię ieszcze do mowa skiba z łaski Oyca mego. PasPam 122v.
3. »udomowiony«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. gęś domowa:
 • gęś domowa, dzika. T III 371.
troj. bydlę domowe:
 • – Báránek [...] iest napokornieyszy między wszytkiemi bydlęty domowemi. StarKaz II, 309.
 • – Z inszych bydląt tak domowych/ iáko też y leśnych/ iáko z Báránow/ Kozłow/ Cielcow/ Krow: Kurow/ Páwiow/ Zorawiow: Wielbłądow/ Niedźwiedzi Wilkow/ Liszek/ Zubrow/ z Bykow/ koni dzikich/ mieso przez słábość ciepłá przyrodzonego/ zdrowiu ludzkiemu nie służy. HercBan 31.
 • CHEVRE [...] KOZA, bydlę domowe co mleko daie á zażywają go ná lekarstwo, samica od kozła. DanKolaDyk I, 302.
troj. nieme bydlę domowe:
 • – Stworzywszy Bog Wszechmogący wszytkę Máchinę świátá, y ná niey nieme bydlętá domowe, y dzikie [...] táką rádę uczynił: Faciamus hominem. HercBan 1.
troj. bydło domowe (sz. zm.):
 • – Czemu zwierz dziki ktory iest iednego rodzaiu iednakiey się też farby z drugiemi rodzi? To idzie [...] iż żywność ma iednakową ktora humorow nie odmienia, co się oboie nie trafia bydłu domowemu. TylkRoz 267.
 • – Nie tylko domowemu bydłu szkodziło robactwo to, ale leśnemu zwierzu. ZawiszaPam 361.
troj. bestyja domowa:
 • CHIEN […] PIES bestya domowa. DanKolaDyk I, 303.
troj. bydlątko domowe:
 • – Nád wszytkie bydlątka domowe/ Koziełká młodego mięso z smáku/ z prędkiey konkokcyey y z zdrowego posiłku/ ma swoie zalecenia. HercBan 29.
4. »własny«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bez domowy:
 • – Bez czerwony. Tych wszystkich sztuk [właściwości] iest Bez czerwony/ ktorych nász czarny álbo domowy. SyrZiel 1508.
troj. cebula domowa:
 • Cebula domowa na rozwolnienie flegmy zgęsłey, na piersiach iak kamien leżącey, dobra. BeimJelMed 492.
troj. bożek domowy (sz. zm.):
 • bożki domowe Kn 43.
 • Domowi Bożkowie ErnHand 444.
troj. gwałt domowy:
 • – [...] iuż náiazd postronny zniosłá lecz gwałt domowy iák miarz iey niezbronny/ Ktory Muzy przeyźrzáły nie omylnym okiem/ Zdawna to obiawiáiąc częstem swym wyrokiem [...]. JurkLech A2.
troj. wróbel domowy:
 • wrobel domowy T III 2620.
troj. domowa potrzeba (sz. zm.):
 • – [...] ięłá się szláchtá kupczyć [...] ták iż się ubogi człowiek w mieściech y po wsiách nie może przed nimi pożywić. Co rozumiey nie o tych/ ktorzy ná swoią potrzebę domową kupuią [...]. StarPopr 135-136.
 • – [...] ná targ kmiotek idzie żeby Kupił lub wituch pszenny Alboli pás rzemienny Lub dla domowey naczynie potrzeby [...]. KochProżnLir 30.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. trzeć domowe graty: »mieszkać z rodzicami, będąc na ich utrzymaniu«
 • ~ Powiem wam jeszcze o szlachetnym biesie, tak jak nauka rodzicielska niesie: Miał ociec syna dobrze podrosłego, Którego chciał dać do dworu jakiego I mówi: "Słuchaj, jużeś podrósł z laty, Szpetna, byś dłużej tarł domowe graty. Myśłiłem dotąd o twym wychowaniu, Czas, byś miał pieczą o własnym staraniu. I jam w tych leciech już nie siedział w domu, Przeglądałem się, co przystoi komu. Oddać cię myślę do zacnego dworu, Ale pamiętaj na twój Punkt Honoru [...]". DembowPunktBar II 479-480.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)