Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ROMANS

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ROMANS, ROMANSZ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   romans
liczba mnoga
B. uż. nosob.   romanse ||   romansze
N.   romansami
Znaczenia
»utwór literacki o charakterze awanturniczo-miłosnym«
  • – Naród nasz nieszczęśliwy, przyznam się, z tej miary, że mu tu wszytkie chrześcijańskie palmę biorą dynastie, bo te językami swoimi nie tylko historie i dzieje wieków swoich, ale diariusze z sowitym przydatkiem chwały i grzeczności, ale wszytkie a wszytkie stare greckie i łacińskie autory, a skoro im i tych nie stało, szczere fabuły i bajki ludziom próżnującym dla zabawy (jako Francuzi romansze) wielkimi tomami piszą. PotWoj 360-361.
  • – Są w druku te iego Xiąszki [...] Historia Telemaka Syna Ulissessa z Francuzkiego Polskim wierszem przetłumaczona Romans moralny Sandom: 1716. NiesKor II 389.
  • – Starajmy się, ile chcemy, i róbmy planty ustanowienia status bez żadnego defektu, szukajmy sposobu jak najbezpieczniejszego rządzenia ludźmi i ich uczynienia lepszymi, wynajdujmy, ile myśl podnieść się może, doskonalszą rzeplitej formę niż Platona Rzplita, niż Atlantis Bakona, niż Utopia Mora, niż Miasto słoneczne Kampanelli i jeżeli można, niż Fenelona romans, zrobi się idea bardzo doskonałego rządu, ale musi zostać w samej spekulacyi. KonSSpos 297-298.
  • – Chwalę tedy ciebie, śp. Panie, najpierw jako podściwego katolika przed Świętą Matką Kościoła, religią rzymską, z wiary. Ta że w nim była niefarbowana, nie dla zwyczaju tylko, iż nie była żadnym pseudopolitycznym francmasoństwem lub romansami francuskimi i paszkwilami zarażona, wszystkie uczynki i cnoty jego dowiodą [...]. MatDiar I, 487.
  • – izali nie lepiey mieć rozmowę o Niczym, niżeli pisać oziębłe komedye iak Afranius [...] Romanse niebeśpieczne iak Patelinius? CoqMinNic A3v-A4.
Odsyłacze