Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUDYTOR

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   audytor
D.   audytora
B. uż. żyw.   audytora
N.   audytorem
Ms.   audytorze
liczba mnoga
M. uż. osob.   audytorowie
D.   audytorów
C.   audytorom
N.   audytorami
W. uż. osob.   audytorowie
Etymologia
łac. auditor
Znaczenia
1. »słuchacz; uczeń, student«
 • – Oczy wasze obróciły się na tego Kaznodzieię/ ktorego ciało przed nami iest/ X Piotra Skargę. Zmierzyliście dobrze/ namilszy auditorowie. BirkSkar 10.
 • Audytor/ vide Słuchácz. Kn 9.
 • – Przez półtora dnia [...] siedząc między WMościami spektatorem tylko, a nie audytorem byłem, przypatrując się pilnie rozmowom WMościów. RadziwKSprawy 501.
 • – Ktory iest z nich [profesorów] uczęszym i sławnieiszym, ten większą miewa frequentią auditorow. VorLetSkarb 95.
 • – Ammonius miał osła niemego Za auditora świeckiey mądrości pilnego. DamKuligKról 37.
 • – Koncenta muzyczne brzmią po Kościołach, a w uważnym Audytorze do Swiętych affektow wzbudza się animusz. BystrzInfElem R4v.
2. »urzędnik zajmujący się sprawami sądowymi duchowieństwa«
 • Audytor Biskupi/ Légácki/ etc. A libellis [...] a responsis [...] ab iure [...] a memoria, przypominácz. Kn 9-10.
 • – Przynamniey racz WM P otrzymac Decretum Reuisi[o]nis na siebie y na Xa Aditora. RadziejKor 11.
 • – Pieczętarz, Sekretarz i inni zaraz pieczęcie Papiezkie do tegoż Kardynała przynoszą, który je przy bytności Auditora, Podskarbiego i inszych sług camerae łamie. KronZakBarącz 190.
 • – Palatii Apostolici Auditorem został: a gdy Stolica Płocka wakowała, Bonifacy IX Papież, iego na nię wysadził. NiesKor II II, 745.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • audytor roty:
  • Rotae auditor [...] AUDYTOR Roty w Rzymie iest sędzia Trybunału ktory się nazywa Rota. DanKolaDyk I, 149.
3. »wydawca;autor«
 • – ORATORA POLITYCZNEGO [...] Przez KAZIMIERZA JANA WOYSZNAROWICZA Swiętey Theologiey w Akademiey Wileńskiey Societatis IEzv Auditora Wydanego CZĘSC PIERWSZA POGRZEBOWA. WojszOr k. tyt..
 • – JAK skoro mowa nasza wprzod położona iest o tym, co intencyą Auditora do stylu materyey nakłaniało, potrzeba do materyey księgi tey przystąpić. AlbSekr 21.
 • – A z tego morza kropelka iaka niech opryśnie tych Lukubracyi Editora, a na wszystkie tego Jaśnie Oświeconego y Oświecaiącego Domu skinienia y roskazy pilnego, y pilnie ie pełnić pragnącego Auditora. DrużZbiór 10 nlb..