Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALEWIACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1686-1721
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   alewiacja
D.   alewiacyj
B.   alewjacją
Etymologia
śr. łac. alleviatio
Znaczenia
»ulga w czym, złagodzenie, zmniejszenie czego (podatku, daniny); informacja, pismo dotyczące przyznania ulgi«
  • – Byłem w Warszawie u króla imci względem ewakuacyi sasów z Litwy, a lubo nie wyjednałem tego, jednak trybunałowi całemu przywiozłem kwity, że pro persoluto na wszystkie deputatów dobra i allewiacyą nałożonych kontrybucyj na szlachtę. ZawiszaPam 159.
  • – Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 / 29, 4.
  • – Tym czasem záś niż Seymiki przed Seymowe nastąpią, allewiacya zdezolowanym Woiewodztwom [...] zá rzecz wielce potrzebną przyszłemu Seymowi przy uniżoney proźbie moiey W. K. Mci [...] z obligacyi Senatorskiey reprezentuię. GazPol 1735 / 47, 12.
  • – Biskup Krak. Podk. Kor. [...] z deklaracyą Allewiacyi w Prowiantach tudzież Ewakuacyi Woysk pacificatae Republ. od Tronu replikował. GazPol 1735 / 59, 1.
  • – [...] Kozackie Pułki prawie wszystkie wyszły, przez co [...] Ziemianom znaczna w komportacyi Prowiantow stanie się allewiacya. GazPol 1735 / 62,1 nlb..
  • – Woyska Rossyiskie Nayiaśn. Monarchini Rossyiskiey z Polski do Państw swoich dlá Allewiacyi uczynienia w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom, y Powiatom wychodzą. GazPol 1735 / 73, 2 nlb..
  • – Przeszłą Pocztą doniosło się, iż dla uczynienia Allewiacyi w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom y Powiatom Nayiaśn. Monarchini Ieymć Rossyiska z Polski 22. Tysiące Woyska swego wyprowadza. GazPol 1736 / 77, 2.
  • – [...] PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantow [...] dlá Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacyą [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 / 77, 3 nlb..
  • – P. Baron Keyserling [...] ná ostatnich konferencyach z [...] Senatorami [...] agituiących się, dlá Allewiacyi uczynienia Prześw. Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom [...] deklarował 22. Tysięcy Woyska Rossyiskiego wyprowadzić. GazPol 1736 / 78, 1.
  • – Przy konkluzyi konferencyi I. W. Imc Pan Minister Rossyiski dla uczynienia allewiacyi w Prowiantach Cztery Regimenty Rossyiskie z Polski wyprowadzić deklarował. GazPol 1736 / 92, 3 nlb..