Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCHYŁY

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn (pod: Nachylony, Pochylony)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Znaczenia
1. »skośny, wygięty względem pionu«
 • – To iest na iedney stronie Zamek a na drugiey miasto iest iednak gora Zamkowa pochyła barzo ku Dnieprowi. MasDiar 20v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  – Człowieka zaś dobrego [...] Złość ludzi niepoczciwych często prześladuje. A im kto układniejszy, tym nań barziej gdaczą: Tak na pochyłą gałąź i kozy więc skaczą. VerdBłażSet 15.
 • (wariant II):
  – Na pochyłe drzewo y kozy skaczą. MikSil 214.
Przenośnie
 • Wlist nie patrzyłem ale wiemze tam prozby pochyłe, nie grozby.OpalKListy 520
 • Iuż noc pochyła zbieraiąc swe cienie, Dla złotey mieysce iutrzenki gotuie.ClaudUstHist 93
 • Temu twarz nie pochyła ku ziemi, ále wyniosła ku niebu, iest dána; áby pátrząc ná niebo, myślił o stworcy iego.Niepoprawne zródło
2. »o budynku a. konstrukcji: mający skośny dach«
 • – Przykry descz/ cięszkie zimno/ y nieznośne mrozy [...] Znosić trzeba w pochyłym kurcząc się Száłasu: Gdzie od uciążliwego kárki trzeszczą wczásu. KochProżnEp 184.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa