Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BABSKI

przym. od
  BABA I
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m babski  
n babskie  
B. m nżyw babski  
ż babską  
n babskie  
N. n babskim   || babskiem  
Ms. n babskim  
lm M. nmos babskie  
D. babskich  
C. babskim  
B. nmos babskie  
N. babskiemi   || babskimi  
Znaczenia
1. »właściwy babie a. należący do niej«
 • – Mámká [...] Już ią y ná swym bábskim łonie posádziełá zbyt płáczącą: y swymi rękomá drżącemi Uobłápiáłá. OvOtwWPrzem 409.
 • – Zrzuciwszy one Bábskie/ ktore ná sobie miał/ stroie mierzione/ Tákim się iey ukazał. OvOtwWPrzem 596.
 • Bábski altweibisch. WojnaLust 121.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • babskie bajki (sz. zm.):
 • »BAJKA«
 • serce babskie:
 • babskie święto:
2. »właściwy babie - znachorce«
 • – Ktoby ie [rączki – ziele] przy sobie nosił/ temu nie mogą nic czáry y gusłá Babskie vczynić. SyrZiel 765.
3. »odnoszący się do baby - chłopki, wieśniaczki a. żebraczki«
 • – Znáią mnie bábskie, dziadowskie szpitale [mówi śmierć]. DrużZbiór 433.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • babskie baśnie:
Podhasła

BABSKI


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1609
Znaczenia
nazwa osobowa »nazwisko«
 • – A isz Babski, niepomniąc nic na Boga y na przystoyne swoie Szlacheckie y na takie dobrodzieystwo yakie wzyął odemnie, nie oddał mi tey maiętności [...] pilno w tę sprawę weyrzec [należy]. KoniecATest 221.
 • – Tam dopiéro poznałem JMciéj Pana Skarszewskiego, ojczyma mego, który mię mile przyjął i zaprowadził do rodzicielki, natenczas leżącéj. A żem kilka lat (jéj) niewidział, pannę babską która natemczas po pokoju chodziła, przywitałem za matkę. WierzbKon 133.

PO BABSKU


w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621-1643
Znaczenia
»w sposób właściwy babie«
 • Bábskié/ v. Po bábsku. Kn 11.
 • – EN VIEILLE Aniliter POBABSKU. [...] Po staruszkowemu. DanKolaDyk II, 582.
 • Po babsku. Babskie altweibischer Weise. envieille femme. T III 6.
Odsyłacze