Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZTERDZIEŚCI

licz.
odm. przez przypadki i rodzaje
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Warianty fonetyczne: CZTERDZIEŚCI, CZTYRDZIEŚCI, CZTERDZIEŚCIE, CZTERYDZIEŚCI, SZTERDZIEŚCI, ŚTERDZIEŚCI
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
M.   czterdzieści ||   cztyrdzieści ||   szterdzieści
mos   czterdzieści
D. mnżyw   czterdziestu
mos   czterdziestu
ż   czterdziestu
C. n   czterdziestom
B.   czterdzieści ||   czterdzieście ||   czterydzieści ||   śterdzieści ||   szterdzieści
N.   czterdziestą ||   czterydziestą
Ms.   czterydziestu
Znaczenia
1. »liczba 40«
 • – Tego roku ostatecznego do czterdziestu discyplin P.Bogu ofiarował. BirkSkar 20.
 • – Fistułę w oczách záwiera y goi/ Rzepiku/ y Ruty ogrodney liśćia po gárści w kwarćie ábo we czterydźiestu łotow/ białęgo winá wárzyć do połowice/ y tą iuchą przecedźiwszy często wychędáżáć Fistuły. SyrZiel 277.
 • Czterdzieści ich/ Quadrageni/. Kn 105.
 • – Miał liat w to[m] Roku pod szterdziesci. TrepNekLib 104.
 • – Mieszkaiacz w Rzymie piecz lath mial swoie ordinaria na kozdy dzien vchodzicz mil wloskich sterdziesczy a tho dziewiecz koscziolow obchodzacz. AktaBab 9.
 • – Iam tesz sobie na Seimik czterdziesci piechotey y słuzały y Brancow [...] zkorrigował y okrył swiezą barwą. OpalKListy 138.
 • – Ieden łokieć będzie was kosztował iedną koronę czterdźieśći groszy. PolPar 109.
 • – 140 Raytarow/ y 40 Pokoiowych tegoż X. nástępowali [...] Za tymi czterdźieśći Pokoiowych Krolewskich. MerkPol 241.
 • – Zywcem wzięto trzydziestu aległo Ich Cztyrdziesci [...] Naplacu niedaleko Ich Obozu. PoczOdlPam 14.
 • – Ani działa, ani ludzie byli Oprocz Czterdziestu chłopow, ktorzy się tam sami z dobytki y z swoimi zawarli owcami. PotWoj 182.
 • – Zabito [...] Czeladzi ze Czterydziesci. PasPam 101v.
 • – Ten się lud Zbuntował Wygnał obywatele y obiął osady Czterdziescie lat trzymaiąc. DrobOpow 124.
 • – Nie było Koni nad czterdziescie. SobTDzien 21v.
 • – Piechoty z Ząmku Krakowskiego Czterdziesci do Zywcza przybyło. KomonDziej 202.
 • – Ia co to pisze, przez lat Czterdźieści siła munia w tey Rzeczypospolitey obchodząc, nigdym niepomyślił bydź Deputatem. JabłSkrup 65.
 • – Nabożeństwo Czterdziestu godzin odprawowało się. DanOstSwada V, 10.
 • Czterdzieści Vierzig. Czterdziestu/ Czterdziestom. DobrGram 181.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Kto w dźieśiąći lećiech/ nie będźie nadobny/ we dwudźiestu gładki/ we trzydźiestu duży/ we cżterdźiestu mądry/ w pięćiudźieśiąt bogaty/ w sześćiudźieśiąt nabożny/ tedy iuż do śmierći takim nie będźie. RysProv VII, 7.
a) »liczba 40 jako składnik liczby wyższego rzędu«
 • – Czterdźieśći bowiem laty trzy in Societate przeżywszy [...] wszytkie te lata strawił na vrzędźie kaznodźieyskim. BirkSkar 14.
 • – Wielką w ten czas Legnickie Xięstwo sławę miało Z Kuźnic: gdy sie tyśiąc lat od Chrysta pisało/ Y dwieśćie czterdźieśći dwie. RoźOff E4.
 • – Inquisitor Rumański w iednym roku czterdzieści czarownic y iednę skazał na ogień. SpInZąbMłot 38.
 • – Bili żelazne pieniądze na kształt srebrnych talerow czterdzieści y ośm set tyśięcy. PetrSEk 34.
 • – Bo táką vmowę y zgodę vczynili dla większego pokoiu y zachowania zobopolney miłośći przed lat czterdźiestą kilką zdawnemi Pány Akádemiki; (o ktorey się nizey powie wresponsię nátrzeći diskurs P. Plebanow) że wszyscy studenći v Iezuitow się vczący/ mieli się wpisywáć sposobęm wszytkich innych wkśięg Akádemickie/ y P Rektorowi Akádemickiemu posłuszeństwo przysięgáć/ y w sądách Ciuilium causarum podlegać onęmuż [...]. SzemGrat 75.
 • – Czterdżieśći dziewięć/ Vndequinquaginta. Kn 105.
 • – Miał liath Czterdziesci y kilka. TrepNekLib 55.
 • – Miał iusz liat ze szterdziesci kilka. TrepNekLib 103.
 • – Zołdu tyśiąc czterdżieśći: tyleż y ná Spassy/ Korona im wiecznymi ofiáruie czásy. TwarSLeg 32.
 • – Za wielką tedy biedą dostalismy sta szterdziestu tysięcy. OpalKListy 63.
 • – Pieniędzy Cztery, zligerowawszy czyni grziwne iedne Mincarską, s ktorei wyrzniono szełągow sztuk Trzista Czterdziesci Pięc. VorLetSkarb 236.
 • – Káwálkatá Krolewska byłá ozdobna bárdzo/ á liczono między nimi czterdzieści y kilká Tytulátow. MerkPol 231.
 • – A wtym czterdzieści i siedm Niemców społem [...] Od nas wychodzą. BorzNaw 97.
 • – Przyszedł Chowanski znaSczokinem złączywszy się wecztyrdziestu tysięcy Ludzi Woiennych. PoczOdlPam 33.
 • – Naliczono trupa trzy tysiącę siedemset cztyrdziesci ytrzech. PoczOdlPam 78.
 • Czterdziesci Tysięcy, iak się rzekło przodem Gwałtem się ich wnasz Oboz wedrzec chciało brodem. PotWoj 161.
 • – Niechay ma Polska [...] we wszytkich do Korony należących Woiewodztwach, Wśi Czterdzieści y sześć tysięcy. FredKon 50.
 • – Rubieszowski Czterydziestą kilą razow Strzelanych Sztychowych y rapirami sieczonych na poboiowisku położony. PasPam 86.
 • – Wy Przewielebni Oycowie z Swey częśći Daycie Talerow Tysięcy Czterdzieśći. OblJasGór 167.
 • – Czterdziescie tysięcy Niemcow trupem legło. DrobOpow 83.
 • – Lat czterdziestu pięć [...] mam zrachowany Regestr w głowie. DamKuligKról 126.
 • – Koło R liczy palcow w czele sto czterdźieśći y cztery. SolArch 83.
 • – Szli ze wszytkiego Miasta zebrani Skrzypkowie było ich ze cztyrdziestu dwuch. SobTDzien 7.
 • – Samych Pachołkow zginęło Czterdziesci y kilka. DrobTuszInf 19.
 • – Z Samego Miasta Zywcza na Dwa Tysiącza Czterdziesci y dwa Złotych wziąwszy odiachał. KomonDziej 168v.
 • – Zacenił IMść Dobrodziey Trzy kroc cztyrdzieście Tysięcy Złotych. SapANot 252.
 • – Tegoż wypłaciłem Pani Mantowey Wdowie kupcowey Wilenskiey 148 Tynfow dico Sto Cztyrdzieśćie Ośim. SapADiar 132.
 • – W wierze stała, ludzka, łaskawa [...] żyła lat czterdźieśći pięć. TylkStrom 16.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto w dziesiąci leciech/ nie będzie nadobny/ we dwudziestu gładki/ we trzydziestu duży/ we czterdziestu mądry/ w piąciudziesiąt bogáty/ wsześciudziesiąt nabożny/ tedy iuz do śmierci tákim nie będzie. RysProv VII, 7.