Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CHARAKTERYZOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   charakteryzuje
Znaczenia
»oddawać, określać charakter czego, cechować«
Rekcja: co

  • – ŻAdna Rzeczpospolita nie była bez Senatu; nic też bardziey nie charakteryzuie statum liberum w krolestwie, iako Senat. LeszczStGłos 45.
Podhasła

CHARAKTERYZOWANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp M. m   charakteryzowany
Najwcześniejsze poświadczenie:
1737
Znaczenia
»wyznaczany do objęcia jakiej funkcji, godności«
  • – Pan du Theil nie opowiednie z Wiednia wyiachał do Paryża, na Iego mieysce ma bydz inszy Minister charakteryzowany. MerkHist IV, 281.
  • – Tenże Minister [angielski - Finch] iest charakteryzowany do Zakonkludowania dwoiakiego Weselá dwoch Krolewn Angielskich. MerkHist I, 77-78.