Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*SPIŻ
rzecz
m
, ŚPIŻA
rzecz
ż

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: SPIŻ, ŚPIŻ || ŚPIŻA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B. uż. nżyw.   spiż
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] według ktorey propportiey y inasze máią być sporządzone, tylko áby iáko powiedżiano, choćby słábsze urobione były, iednak im mniejysze są, (káżde według swoiey raty, áby gwałt tym lepiey y częśćiey wytrzymáć mogło) miąszeysze też y bogátsze w śpiżę były. UffDekArch 11.
  • – Większa się coraz w miástách cheć Woyny záymuie. W Temezách śpiże leią, Aubea szykuie Okręty, młot w Miceńskich kuźniách nie stáie, Nemea dźikie skory, Pizá wozy dáie. Cyrrhá pełni kołczány, woły bije Lerná, Náokryćie puklerzow. ClaudUstHist 126.
  • – Groby wspaniałe z rożney materyi, to marmuru, to spiżu, to miedźi, Oycow Swiętych. ChmielAteny II 109.