Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ACHAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp M.   Achan
D.   Achana
B.   Achana
N.   Achanem
lm D.   Achanów
Znaczenia
1.  bibl.  nazwa osobowa »imię postaci biblijnej, złodzieja, który został ukamienowany«
  • – Ale zgrzeszyli synowie Izráelscy przestępstwem przy rzeczách przeklętych: ábowiem Achán Syn Chármiego/ Syná Zábdy/ Syná Záre z pokolenia Judá/ wziął nieco z rzeczy przeklętych/ záczym zápálił się gniew Páński przeciw Synom Izráelskim. BG Joz 7:1.
  • A ták wziąwszy Jozue/ y wszystek Izráel z nim/ Acháná Syná Zárowego/ y śrebro/ y płaszcz/ y pręt złoty/ y Syny jego/ y corki jego/ y woły jego/ y osły jego/ y Owce jego/ y namiot jego/ y wszystko co miał: wywiedli je ná dolinę Achor. BG Joz 7:24.
  • – Ordy ktore w niewolą nas wiążą, Wsi palą, Z Krymem ci się pospołu pod nogi obalą, Racz wiedzieć że gorszego nad Krymskiego Hana, Nie masz ani też było; złodzieia Achana. PotPocz 44.
  • – Z Okazyey Tarczy Theologicum. Kiedy burzył waleczny Iozue Ierycho Wkradł karmazynową szatę Achan cicho. A że się ważył Boskie przestąpić statuty, Płaci żywotem, na śmierć: kamieńmi zasuty. PotPocz 47.
2.  przen.  »przestępca, złodziej«
  • – Podobnośmy zgrzeszeli, y więcey Achanow, Znaydzie się między nami pomacay wszech stanow. PotPocz 43.