Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ADHORTOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   adhortował
imiesłów współczesny
  adhortując
Etymologia
łac. adhortari
Znaczenia
»zachęcać, napominać«
  • – Kniaź Hołowczyński też chorągiew swoję zwinąć kazał. Pisałem prosząc, adhortując, aby tego nie czynił. RadziwKSprawy 178.
  • – Imć P. Kanclerz Koronny ieszcze mu [posłowi] krótcey powiedział od Krzesła, upewniaiąc imieniem Pańskim, że grato przyimuie animo propensa vota Izby Poselskiey, adhortuiąc ad sollicitam boni publici curam. DiarSejm1672 7.
  • – Xiądz Pikarski kazał na te słowa [...] Adhortował, żeby długą zwłoką nie zarobić Panu na exprobratią gnuśności. DiarSejm1672 8.