Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ADIUDYKAT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1750
Formy gramatyczne
liczba mnoga
D.   adiudykatów ||   adiudykat
Etymologia
śr. łac. adiudicatum
Znaczenia
 prawn.  »opłata dawana sędziom przez stronę wygrywającą w sporze majątkowym«
  • – Najprzód oddaje się wimpp. Cieciszewskim miasto Pleszew i daniny od miasta należące do dworu na wytrzymanie sumy 26000 zł pol. jako też adjudykatów dekretem przysądzonych. InwKal I I, 758.
  • – Instygatorowie [...] adiudykat y grzywien w Sądach Majoris subsellii, więcey nad instruktarz [...] brać nie powinni. VolLeg VI 221.
  • – Co się zaś tycze adiudykat, grzywien, Ziemstwa, Kancellaryi, Regentów, Patronów, Instygatorów, te wszytkie tymże prawem y porządkiem, iako iest w Prowincyi Wielko - Polskiey opisany, y w Lublinie sprawowane y utrzymane mieć chcemy. VolLeg VI 221.