Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

HERBATE

rzecz.
m albo ż albo n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1721
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   herbate
D.   herbate
B. uż. nżyw.   herbate
Znaczenia
»napój z liści herbacianych«
  • – Dzbanuszek do Herbate mały. ArchRadziw 1721 176/42.
  • – Faierka do Herbate. ArchRadziw 1721 176/42.
  • – Flaszka z Sznitką do Herbate. ArchRadziw 1721 176/42.
  • – Dzbanuszkow do Herba The 3. ArchRadziw 1745 353/7.
  • – Kociełkow od cherbathe pięc ieden nowy, Cztery Stare pomnieysze do nich drybinek mały Zelazny. InwBagnPolPom VII 184.
  • – Filżanki saskie od herbathe. InwKal II 101.
  • – Piłem Herba The, piłem y káwe, Rożne mixtury, bárdzo plugáwe. CompMed 387.
  • – Item szczawik Záięcy warz w wodźie, piy codźiéń z ráná miásto herba Thee. PromMed 154.
  • – Item weźmi źiela ktore się Wątrobnym názywa, po łaćinie Hepatica nobilis, ususz zażyway ták iák Herba Theae. PromMed 163.
  • – [...] ná Tercyánnę [...] náylepsza rzecz iest codźiennie używáć źiela Cardui benedicti, to iest ususzone wárząc y piiąc ná kształt herbá Thee z ráná y na noc. VadeMed 28.
Odsyłacze