Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MILIONOWY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1719
Formy gramatyczne
lp M. m   milionowy
D. ż   milionowej
C. ż   milionowej
lm M. nmos   milionowe
D.   milionowych
B. nmos   milionowe
N.   milionowymi
  milionowemi
Ms.   milionowych
Znaczenia
»bardzo liczny«
 • – Chwycili się tego Turcy wiedząc, że rzeczpospolita w milionowe wtenczas uwikłana niebezpieczeństwa nec hiscere quidem o to może. OtwFDziejeCzech 362.
 • – [...] przecię millionowemi łásztámi chleb Polski idzie zá granice. BystrzPol O1v.
 • – Łacwiey to Ichmościom millionowey fortuny ná to pozwolić, u ktorych grosz záleżáły, niżeli rowney Szláchcie. BystrzPol N8.
 • MILIASE[...] MILIONOWY Milionow liczba niezliczona DanKolaDyk II, 265.
 • – Mnieysza to EWIE rodzić że ią boli, Mnieysza prácować ADAMOWI w pocie, Samo chcąc, swoiey dogádzali woli, Roskosz odięła myśl ich o kłopocie, To rzecz náywiększa gdy práwie w dnia ćwierci, Milionowych nápłodziła śmierci. DrużZbiór 123[?].
 • – W tym się uwinie, y raźno zákrzątnie, Smierć koło swoiey ná czátach zdobyczy, Mieysce do kramu oddmuchnie, uprzątnie, Milionowe skarby miota, liczy, Co od potopu świata do tąd bráła, Oczom Sylwij wszystko pokázała. DrużZbiór 251[?].
 • – O iakież było po tak długim przymuszaniu się niewypowiedziane ukontentowanie, iak niezliczonymi razy mi powiedział, że mnie kocha, i iak milionowymi słowy iam mu toż samo opowiadała. GelPrzyp 164.
 • – [...] ani wątpię, żeby milionowe Dusze, ktore dziś tak się w marności y pysze zanurzaią, nie pragnęły z ostatnią usilnością kiedyś w Nic bydź obrocone; ale tego darmo pragnąć będą: Istność bowiem naywyższą władzą Wszechmocna, na ukaranie ich pychy y rozpusty, nie dopuści im tego sprawiedliwie, coby względem nieszczęśliwego stanu, w ktorym będą pogrążeni, za naywiększy sobie poczytali pożytek. CoqMinNic A5.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • milionowe szkody:
  • – Cokolwiek wziąłem ad reparandum, wedle regestru cum testimonio fide Dignorum złożyłem to ad tempus quietae Reipublicae w Skarbcu moim oyczystym Rakołupskim. Gdzie przy milionowych szkodach moich przez Saską inkursyą, y temu się Depozytowi dostało. KoniecJATestKrył 409.
  • – Nie obmyślony na ostatnim sejmie certus fundus tak reparacyi artyleryi obojga narodów w cekhauzach, arsenałach, ludwisarniach, prochowniach i innych rekwizytach funditus zrujnowanych, aby wcześnie zabieżeć się mogło milijonowej szkodzie, jako też na utrzymanie fortec pogranicznych, mianowicie Kamieńca Podolskiego i drugich ukraińskich, requirit promptan et infalibilem od stanów Rzpltej provisionem et assignationem. InsOtwRzecz 260-261.
  • – Naprzód w lecie nastały deszcze nawalne, zkąd niepamiętane od ludzi starych były powodzi, które milionowe szkody poczyniły w zbożach, nawet i budynki zabierały a ztąd nastąpiła niewymowna caristia zbóż i drogość. OtwFDziejeCzech 214.
  • – A tak ufność Sasom ordynata przywiodła do konfuzyi i do milionowych szkód, bo ci niepoczciwi Sasi jeżeli komu dotrzymali słowa, niech potomne wieki z ich akcyi sądzą. OtwFDziejeCzech 253.
  • – [...] gdyby byli Sasi natenczas przegrali, pewnieby była rzeczpospolita pomyślniejszemi kondycyami traktat zawarła, aniby był przeklętéj amnestyi tytuł dyshonoru narodu naszego o śmierć wstydliwą Łaściszewskiego i milionowe szkody nie pokrył furencyi saskiéj. OtwFDziejeCzech 293.