Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GWARDYJAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (gardyjan), SXVI (gardyjan, gwardyjan), Kn (gardyjan, gwardyjan), T, L, SWil, SW (w in. zn.), SJP

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M. gwardyjan  
D. gwardyjana  
B. gwardyjana  
N. gwardyjanem  
Etymologia
śr. łac. guardianus
Znaczenia
»przełożony klasztoru w niektórych zakonach«
 • – Tegoz skarzył się X Pleskiewicz Gwardyan Dąbrowienski iz [...] Marszałek Litewski uwodził go deklaraciami y nic nie dawszy odiechał. SapANot 133.
 • – Gárdyan/ ábo Gwárdyan/ vulgò Guardianus. Latinè, Custos coenobij, Pater monachorum [...] Coenobiarcha [...]. Kn 185.
 • Gwárdian/ v. Gárdian. Kn 219.
 • – X. Erasmy ze nie został Guardyanem Sierakowskim non mea culpa [...]. OpalKListy 148.
 • – Wołow, wozow, zelaza obiecanego do Klasztora Sierakowskiego upomina się X. Guardian y X. Erazmy. OpalKListy 61.
 • – 1669 wpierwszy Poniedziałek Po S. błazeiu beło brastwo obesłane nainstancia xiędza gwardyana ktory skarzeł [...] o zniewagę swoię y całego Conwentu [...]. RegTow 93.
 • – Stárszy y Przełożeni Oycowie/ ták Gwárdyan/ Prowincyał/ iáko y Generał/ żadnych wozow nigdy nie vżywáią by y nadáley [...]. PruszczKlejn 78.
 • – Do Bruxel do klasztoru przyszedszy Gwardyan tameczny przyiął go za prostego laika y zaraz mu robotę w ogrodzie naznaczył procz tego co dzien z mantykami chodzic musiał y inne prace zakonne y Ciezary przez dwie lecie ponosic co on cierpliwie znosił. HistŚwież 111-112.
 • – Wzięto y gwardyana do Zamku ale y ten takze powiedział pod przysięgą ze iak wyszli tak się więcey do konwentu co dway nie wrocili. HistŚwież 114.
 • – Tam stanąwszy Gwárdyan ná wierzchu mieysca tego z Zákonnikámi y Pielgrzymámi każe spiewać Ewángelią Kwietną Niedzielną, dwoch posyła bráci ná mieysce contra vos, tym czasem bywa kázanie, potym Pontificaliter ubrány Gwárdyan z roszczką palmową wsiáda ná oślicę, iedzie ku Ieruzálem przy spiewaniu Antyfony owey: Pueri Hebraerorum, etc. y przy rzucaniu Palm y sukien przez Chrześcian pod nogi iego. ChmielAteny II 556.
 • Gwardyan. Gardian eines Klosters. Gardien d'un Couvent. T III 438.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • gwardyjan bernardyński:
  • – Po nabożeństwie jadłem u księdza brata [Franciszka Chrapowickiego] gwardyjana tamecznego bernardyńskiego. ChrapDiar II 78.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – [...] Nie mászli Cnoty, ábo nie wiesz temu co rzec, Nie rádziłbym ci głowy podnosić nád korzec, Zebyś nie wziął w n, wedle przypowieści strychem Niż być złym Gwárdyánem. lepiey prostym Mnichem. PotPocz 113.