Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKCEPTOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII, XIX), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
akceptować  
lp 1. os. akceptuję  
3. os. akceptuje  
lm 1. os. akceptujemy  
lp m 1. os. akceptowałem  
3. os. akceptował  
ż 3. os. akceptowała  
n 3. os. akceptowało  
lm mos 1. os. akceptowaliśmy  
3. os. akceptowali  
nmos 3. os. akceptowały  
lp m 3. os. był akceptował  
lp m 3. os. będzie akceptował  
zneut 2. os. będziesz akceptować  
3. os. będzie akceptować  
lp 2. os. akceptuj  
lm 2. os. akceptujcie  
akceptując  
akceptowawszy  
akceptowano  
Znaczenia
1. »uznawać, przyjmować z zadowoleniem, zgadzać się na co, aprobować«
Rekcja: co

 • – Gdy Naiaśnieyszy Krol Nasz [...] Biskupstwo Krakowskie raczył iemu konferować [...] Akceptował nie dla intraty ktorą miał pinquiorem, ale aby miał większy plac exercende virtutis. StarKaz II, 628.
 • – Łaskáwie bárzo przyiął go [tureckiego posła] Krol; Prezenty ácceptował Przyiaźń obiecał. MerkPol 66.
 • – [Prz]ed [...] Seymikięm na kilka niedziel dali mi to byli to komornikostwo ktorego Lubom ia nie Acceptował ale to we mnie umartwili. PasPam 219v.
 • – Iezeli moię do Swoiey usługi gardzic będziesz ochotę czyli akceptować racz się rekolligowac. PasPam 223.
 • – Niewdzięcznie bardzo akceptowała [wydra] tę wyprawę na nową słuzbę. PasPam 254v.
 • – Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię - Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwFDzieje 19-20.
 • – To iest casus impossibilis, żeby Woiewodztwa, choć podobno nie razem wszystkie, Krolewskiey nie miały akceptować dyspozycyi. KonSRoz 86.
 • – Francuzi [...] akceptowawszy kondycye Szwedow, przyobiecali subsidia coroczne po 450. tyś. Talerow przez trzy lata. GazPol 1735/55, 7 nlb..
 • – Na koniec Turczyn Traktaty akceptował, jednak Kamieńca nie odstąpił. ŁubHist 114.
2. prawn.  »o długach, wekslach itp.: potwierdzać«
Rekcja: co

 • – Takoż Oblig S. P. JEym D. akceptowałem na złotych Pięc sett Siedmdziesiąt. SapANot 237.
 • – Za-wexlem i[e]go Pa Meyera kupca Wilenskiego dany[m] wypłacono będzie Infalibiliter ktury Ia dla dobre[y] przyiazni Akceptowałem [...] Iakoz eo instanti napisał list do P. Meiera y Wexel na 1193 T. SapANot 240.
 • – Wziął nam król JMć Jan Służew pół milej od Warszawy; który mu do Wilanowa przypadł. A to w długu ojczymowskim [...] - w trzydziestu tysiącach go tylko akceptował, albo raczej per vim wziął. WierzbKon 194.
3. »przyjmować w gościnę lub na audiencji«
Rekcja: kogo

 • – Wszak to, niż się kto ogłosi, wprzód prywatnie to donosi, Że inklinacyja jego prowadzi go w dom owego. Jeżeli ów akceptuje, więc-że się ów resolwuje. StanTrans 142.
 • – Pracuje koło pokoju mocno ablegat cesarski, nie mający estymy u tej strony, alias człowiek grzeczny, lecz bez szczęścia, aby go akceptowano z jego maxymami i propozycyami. ZawiszaPam 219.
Przenośnie
 • Jeźlić z tych [greckich bohaterek Heroid Owidiusza] ktora, do gustu przypadnie, Wolno ią będzie akceptować, pieścić.DrużZbiór 544
Podhasła

*AKCEPTOWANY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp M. m akceptowany  
ż akceptowana  
lm M. mos akceptowani  
nmos akceptowane  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621-1632
Znaczenia
1. »aprobowany«
 • – Już posługi moje wdzięcznie od rzeczypospolitej akceptowane są. RadziwKSprawy 458.
2. »przyjmowany w gościnie lub na audiencji«
 • – Dnia iutrzeyszego posyłam do Smolenska daiąc znać o nas zebysmy według zwyczaiu akceptowani byli. CzartListy 142.

AKCEPTUJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. m akceptujący  
lm B. mos akceptujących  
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji