Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABDANKOWANIE

rzecz.
n
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
B.   abdankowanie
N.   abdankowaniem
Ms.   abdankowaniu
Znaczenia
»zwalnianie ze służby«
  • – Spodziewając się iż im [elearom] cesarz j. m. miał być rad, jak setnej owcy tak rok (przez abdankowanie ich, albo z posług przepuszczenie) zgubionej, poczęli szemrać. DembPrzew 61.
  • – Po abdankowaniu wszistkiego Rycerstwa, gdy za potrzebowaniem krolia Je-o m Francuskiego, intercessią krolowei Iei misci, teraz nam szczęsliwie panuiącei, a consensem ex Senatus Consulto samego krolia Je-o msci, Oberszter mianowany Regiment od dwuchtysięcy Dragonow do Francii zaciągiwał. VorLetSkarb 228.
  • – WYszłá Resolutiá stánow tutecznych Generálńych[!]/ áby Consilium status tantisper sie zátrzymał z ábdankowániem Chorągwi Cudzoziemskich/ az obaczą co zá effekt wezmą ich Legácye do roznych Potentatow/ á osóbliwie Legatia do Angliey/ ná ktorey náywiecey tym tu Prowincyom należy. MerkPol 176.
  • – O Abdankowaniu każdego zołnierza. ArtWoj 84.