Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALCYBIADESOWY, ALCYBIADESÓW

przym. od
  Alcybiades ateński polityk i wódz
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy gramatyczne
lm M. nmos alcybiadesowe  
lp M. m alcybiadesów  
Znaczenia
»związany z Alcybiadesem, kojarzony z nim«
Związki frazeologiczne

  • Sylen(us) alcybiadesowy:
  • »o kimś mało atrakcyjnym zewnętrznie, ale bardzo wartościowym«
    • SIlleny Alcibiádesowe Pisárze Greccy/ zowią te ludźi ktorzy z twarzy nieznáczni będąc/ wielkie cnoty y dáry wewnątrz pokrywáią/ iákich ludźi iest niemało: y pospolićie káżdy dobry/ vczony/ pobożny człowiek táki StarPopr 77-78.
    • – Krol Antigonus, máiąc ná bieśiedźie Hetmány/ Rotmistrze y Dworzány swoie/ wezwał też był ná tę biesiádę y Euripidesá Poetę/ ktory by kąská Dworskich sztuk nie vmiał/ ále też był Syllenus Alcibiádesow. StarPopr 79-80.