Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BANKIETOWAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1635
Formy gramatyczne
bankietować się  
lp 3. os. bankietuje się  
lm 3. os. bankietują się  
lp m 3. os. bankietował się  
lm mos 3. os. bankietowali się  
lm mos 3. os. będą się bankietować  
bankietując się  
Znaczenia
»brać udział w uczcie, przyjęciu; być częstym uczestnikiem uczty, przyjęcia«
  • – W wánnach cały dzień ludzie trawili/ tám iedli/ tám się bánkietowáli/ ciáłá wonnemi oleykámi y rzeczámi nápawáli. PetrJWod 11.
  • – Stárzy Rzymiánie bánkietuiąc się ná wieczerzách swoich [...] zbytkow wielkich záżywáli. StarKaz II, 61.
  • – Gdy oni [studenci] za iego [studenta nowicjusza] pieniądze się bankietuią, on im musi wysługować. GollPam 13.
  • – Znalazł [Likogenes] tedy na iey [Agnieszki] zepsowanie sposob taki: wprowadził ią tam gdzie się Filutowie y z Zonkami swemi podobnemi takze ultaykami bankietowali. HistŚwież 303.
  • – Zá czásu Noego [ludzie] weselili się, bánkietowáli się, w roskoszách, w cielesnościách zánurzáli się, y kiedy się mniey spodziewáli, generálny nástąpił potop. DanOstSwada V, 20.
Podhasła

*BANKIETUJĄCY SIĘ


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lm D. bankietujących się  
B. nmos bankietujące się  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1673
Znaczenia
»uczestniczący w uczcie«
  • – Między bankietuiące się Nieprzyiaciele Kulá trefonkiem Vderzyła. OblJasGór 130 marg.