Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BURDAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *BURDAĆ SIĘ, *BURTAĆ SIĘ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 1. os.   burdam się ||   burtam się
Znaczenia
»zabierać się do czego opieszale, robić co powoli, grzebać się, guzdrać się«
  • Burdam się/ kustram się/ Segniter me vestio vel accingo, operi, itineri, vel ad iter. Kn 53.
  • – Kustram się/ v. Burtam się. SzyrDict 144.