Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYGRAĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  wygrać
czas przyszły prosty
lp 3. os.   wygra
Znaczenia
»wziąć górę nad wrogiem, odnieść zwycięstwo«
  • ~ Wzywaiąc napomoc Boga zawsze wygra. PasPam 89v.
  • ~ Przeciwko tak wielkiey porwawszy [się] potęncyiey, dał Bog y wygrać y mało w ludziach naszych szkody. PasPam 107.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Dryiá w Szmiglu koniá wygráłá/ á chłopá obieszono. RysProv III, 4.
Podhasła

WYGRANY

im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp D. ż   wygranej
B. m   wygrany
Najwcześniejsze poświadczenie:
1620
Znaczenia
»otrzymany na skutek zwycięstwa«
  • – Tak [Martan] wziął dar, nie od siebie w gonitwie wygrany, I wielą upominków inszych darowany, Odjachał, nadewszystko zacnem ozdobiony Przywilejem, którem beł wielce podwyszszony. ArKochOrlCz II 34.
Podhasła

WYGRANA
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»zwycięstwo, sukces«
  • – W ty[c]h Moskiewskich Okazyach [...] nie było podobienstwa do wygraney tak szczupłemu Naszemu Woysku. PasPam 109.
  • – Wyprowadził krol Woysko w pole [...] Ale postaremu chodzes my tu byli tosmy tamtey stronie bardziey wygraney zyczyli. PasPam 197v.