Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*USKRAMNIAĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670-1700
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   uskramnia się
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ V nieboraká záś bezżennego choć naybárdźiey ćiągnie iák kotá uskramnia się/ chce sknerowáć/ chce gospodárowáć/ postáremu wszytko oporem/ wszytko skrzypi iák Ruska koláska: nie dármo Mędrzec nápisał kto ma dobrą Zonę/ ma początek gospodárstwá/ ma pomoc wedle śiebie/ y śiłę odpocznieniá kędy nie mász płotu/ Máiętność rozszárpáná bywá/ á kto nie ma Zony/ wzdycha tułáiąc się. GorzWol 55.