Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BURGRABSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (burkrabstwo), SXVI, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   burgrabstwo
D.   burgrabstwa
B.   burgrabstwo
Ms.   burgrabstwie
liczba mnoga
M.   burgrabstwa
B.   burgrabstwa
Znaczenia
»urząd, godność burgrabiego; siedziba takiego urzędu«
  • – Urzędnicy ziemscy wedle starego prawa burgrabstwa trzymać nie mogą, tedy któryby taki nalazł się, winie dwuset podlegać ma. AktaKrak I 358.
  • – Ten [Jędrzej Czarnocki] A[nn]o 1633 po Coronatiey na Burgrabstwie wCracowie na Zamku mieszkał. TrepNekLib 50.
  • – Prosić też będą ichm. panowie posłowie K.J.M., p.n.m., aby pensyje na burgrabstwa zamku krakowskiego ichm. panom burgrabiom z żup wielickich wydawać rozkazał. AktaKrak III 195.
  • – Tak w samych budynkach rezydencyjej Jej Mości podległych, jako też na bu[r]grabstwie, stajni, spiklerzu, wozowni i mielcuchu nie masz miejsca, gdzie by nie było co i pilno naprawić. InwPuck 103.
  • – Podsędkostwa, Woystwa, Stolnikostwa, Burgrabstwa, Cześnikostwa nam mierney Szlachcie, a Buławy, Krzesła, Ministerya samym tylko Ich Mościom, iako Panom z Panow, według niektorych, należą. KonSRoz 18.
  • – W pierwszym dziedzińcu burgrabstwo; budynek [...] cale spustoszony. InwChełm 9-10.
  • Burgrabstwo. Burggrafschafft. Bourggraviat. T III 89.