Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABDYKOWAĆ

czas. dk/ndk
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  abdykować
brak opisu
lp 1. os.   abdykuję
czas przeszły
lp m 1. os.   -m abdykował
3. os.   abdykował
imiesłów uprzedni
  abdykowawszy
Etymologia
łac. abdicare
Znaczenia
1. »zrzec się, zrzekać się władzy, korony«
Rekcja: co || z czego || od czego

  • – Anno 1669 Krol Kazimierz abdykował z Polski Zimie a tegoz Roku latem staneła Electia Krola Michała. DrobTuszInf 54.
  • – Jezeliby ten raz wiktoryią otrzymał, tedy Zaraz po Batalij miał panstwo Abdykować y Machometanskim Zostać pustelnikiem. IntrHist 99.
  • Abdykowawszy na koniec Krolewstwo [Jan Kazimierz] umarł we Francyi. MikSil 255.
  • – KAROL V Imperator Rzymski [...] abdykował od Cesarstwa R. 1556. DuńKal d2.
2. »porzucić co«
Rekcja: komu || co

  • – Siła nas będzie takich y podobno rzadko kto sie z iego Pallestry obierze, ktoby Niewolał Bellonie abdykowac do Cerery sie Applikowac. PasPam 205v.
  • – Dawnom już abdykował poesim polską, moję niegdy w młodszym wieku zabawę. KochWiedTur 36.
Użycia metajęzykowe
  • - Verba. Abdykuię Absolwuię Affektuię [...] WojnaInst 163