Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PANI

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pani
D.   pani ||   paniej
C.   pani ||   paniej
B.   panią
N.   panią
Ms.   paniej
W.   pani
liczba mnoga
M.   panie
D.   pań
C.   paniom
N.   paniami
Ms.   paniach
liczba podwójna
N.   pań
Znaczenia
1. »kobieta zazwyczaj zamężna; także do towarzystwa«
 • Pániom, piesiámi dziatki swe karmiące, ábo y mamkom obfitość mleká daie, liście zielone [kopru] w winie białym warzone, to wino piiąc. SyrZiel 384.
 • – Czyścienie miesięczne pániom wzbudza [wodka z kopru]. SyrZiel 392.
 • – Aby nié/ żeby nié/ [...] Quinque hanc omnem rem herae meae iam faciam palam, y żebym tego wszytkiego pániey nie oznáymił. Kn 4.
 • – Gdy dzień ś. Máryey Mágdáleny przyszedł/ iákoby dla przechadzki wedle umowy z Pánnámi Zakonnemi poszła z wielą Pánien y Pań do zbudowánego nowo Klasztoru Pánieńskiego. OkolNiebo 2.
 • – Matrona Niewiasta, Panij. SłowPolŁac 84.
 • – Ktorego kmiecia dostała się połowica przerzeczony jmp. Zofiey Tomickiey, a przy drugi połowicy wzwyż pomieniona jmp Górzyńska jako pani wienna zostawa. InwKal I I, 91.
 • – Zá mnie Pánie rożne zákrzątáły się, około tego, áby po Páryżu uboztwo po ulicach nie leżało, nie żebrało. MłodzKaz II, 343.
 • – Piżmo nie godzi się (przyjemne) wszystkim Pániom. ErnHand 122.
 • – Ztąd się widzieć dáje, że Pánny y Pánie, ktore nagiemi y odkrytymi szyjámi, rámionámi y piersiámi pychę po sobie pokázują, Bogá wielce gniewáją y przez to ná káránie czesne y wieczne zárabiáją. GdacPan 50.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • asyryjska pani:
 • »o Semiramidzie zamienionej w gołębia«
  • – I asyryjska pani w gołębiej postaci Niech tak huczy, jako gdy samca w lesie straci. MorszAUtwKuk 137.
 • pani młoda:
 • »Świeżo poślubiona kobieta na uroczystości weselnej«
  • – Nie Polski to tám był tryb, boć u nas dom Páni Młodey wesele podeymuie, Czy to tam był Pan Młody co zá żonę szedł, nie oná zá mąż? MłodzKaz II, 177.
  • – Ták to bywa, że Oblubienicá, że Páni młoda, z pierwotku zda się, że iedno ma oko, widzieć Oblubieńcá; ále długow, defektow, nárowiow, i kogo innego pátrza; biedá w-ten czás Oblubieńcowi, nędzá Mężowi, uciekáć, bá ulátywáć musi z-domu. MłodzKaz II, 346.
 • pani stara (starsza):
 • »Kobieta zaawansowana wiekowo, matrona«
  • – Rozhowor Dámy z Panią Ochmistrzynią. W sierocym stanie utroskána Wdowá Skárżąc się mowi ták do Páni stáry: ... KochProżnEp 184.
  • Panie stare, czy baby, czy ochmistrzynie, nie pisałem, jeśli pomnę dobrze, aby miały jeździć á la campagne z paniami. SobJListy 399.
 • pani matka:
  • – Gospodiniom była na mieiscu zmarłei Pani matki, Pani katarzina Jofeltowna bywsza Feferowa, a teraz Zygmuntowa Voderflotowa, siostra starsza oblubienicy moiei. VorLetSkarb 107.
  • – Ián miał ieszcze Pánią Mátkę, zázierał czásem do domu. MłodzKaz I, 276.
  • – Słyszy corká, że Páni Mátka, kiedy się rozgniewa, to z ust iey, iáko z otchłáni tylko źli duchowie lecą. MłodzKaz II, 317.
  • – Komu się chce nieszczęścia [...] ten niechay jedno nieco zácznie z Xiędzem pobożnym á dosyć go mieć będzie. Páni Mátká mojá, są słowá Kurfirstá w spomnionego, záwsze mię wiernie od tego odwodziłá GdacPan 35.
 • pani bratowa:
  • – A zatym zaleciwszy słuzby moie Imci Pani Bratowey y Imci Pani Siestrze mym MPaniom oraz z małżonką moią: zostawam zwyczainie WMm-o M-o Pana Bratem y sługą Kr. Opaleński W-da Poznan. OpalKListy 472.
  • – Dałem y P-u Wolcagienowi fl. 200. według assygnacy WM m MPana, co uczyniłem wszystko nad postanowienie moie; ktore takie iest nie liczyć, wiecey y szeląga pokąd ressygnacy Sierakowa y cassacy oprawy Imci Pani Bratowey miec nie bendę. OpalKListy 473.
 • pani siostra:
  • – Ia Zony miec nie będę, Pani Siostra tesz nie bendzie, zkimze tam conversatia Imci. OpalKListy 29.
  • Pani Siostra tesz avide iako naipredzey oczekiwa, ktora złaski Bozey na tych poczatkach we wszystkim izdzie za zdaniem naszym, y baczę to ze chwalebnie poprowadzi stąn ten opłakany. OpalKListy 85.
  • Pani Siostra dzis wnocy poroniła niezywą Corkę porodziwszy iednak złaski Bozey sama zdrowa y czerstwa. OpalKListy 95.
 • pani ciotka:
  • – Witaycie Panie stryiu. Dziękuię Wam Pani Ciotko. PolPar 9.
 • pani żon(k)a:
  • – Ale y ty małzonku ieslis zdrow miey pilne Oko na Panią zonke. OpalKSat 31v.
 • pani teści(owa):
  • – Tylko noc PrzenoCowawszy Musiałem Respektem IeiPani Tesci Moiey Odiechac Obiecawszy nazad Iadąc nagrodzic. PoczOdlPam 112.
 • wienna pani:
 • »kobieta z (bogatym) wianem, wychodząca za mąż«
  • – Wienny, ad dotalitium pertinens, loguuntur. Kn 1252.
Związki frazeologiczne

 • być panią szachownicy:
 • »sprawować kontrolę«
  • – Sama tylko płec białła chce bydz Panią Szachownice wszedy byc, wszystko wiedziec rządzic przewodząc. HerbOr .
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Corká swey mátki we wszem náśláduie; Suczká swey Pániey záwsze trop pilnuie. RysProv II, 8.
Przenośnie
 • Wstyd u pani ochmistrzem, cnota panią starą; Jeśli te dwie nie ustrzegą, baba żadną miarą.SobJListy 399
 • Vpominam tedy wszytkich tych/ ktorzy wysługę iáką znáczną máią od tey pániey francy.SykstCiepl 198
 • Pácyent [...] niech się Strzeże Pániey Wenery tak kąpiąc się w wodzie/ iáko też odpráwiwszy iuż wodę.SykstCiepl 163
2. »władczyni, monarchini«
 • – Iam też pilno spieszyłá, Zebym tu ná czás byłá; Upaść do nog, z swą dánią, Przed mym Pánem, y Pánią; Y powiedzieć im śmiele, Ze bydź u nich w poddáństwie Naywyższe me wesele. CorMorszACyd 102.
 • – Więc że Krolowa Iey Mość Páni Małżonká nászá zá prace, y życzliwość swoię godna od Nas záwsze miłości, y od Rzeczyposp: wdźwięczności, iáko wszystkie swoie nádzieie w Rzeczypospolitey máiąca, musi mieć przy tey o Elekcyey spráwie swoie interessá. LubJMan 21.
 • – Ci ktorzy nási będą, niech piszą do Pániey y dáią znáć. LubJMan 73.
 • – A Skoro mowy dokonczyła: Rzekł iey: o Pani nie frasuy się proszę, Wszystkoc iak kazesz ku mysli przynioszę: Bo więm: ze Słowa Nierad Miller swego Mięni, na zawsze pewny dług V niego. OblJasGór 115v.
 • – Królowa nieboszczka wielka i mądra była pani, a nieraz o kądzieli z takimi, które czego inszego nie rozumiały, gadała, i samą ją, akomodując się stanowi białogłowskiemu, przędła. SobJListy 386.
 • – I to nie rzecz Eliaszu, że sobie samey Páni służyć każesz. MłodzKaz II, 51.
 • – Obieram ten czas interregni, ktorego lubo zdasz się bydź bez Pana, osierociała, iesteś iednak teraz naywielowładnieyszą Panią. LeszczStGłos 11.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • miłościwa pani (sz. zm.) || mościwa pani || mściwa pani:
  • – I. O. Xiezno/ á mnie wielce Młściwa Páni/ y Dobrodzieyko/ ná Wielmozne dziełá X. Jego Mści S. pámięci zmárłego iedynego przyiáciela W. X. M. y wielce zyczyła sobie tego/ áby byłá w długo fortunne látá ná iásność Xiązecych spraw z radością záwsze pátrzyła. TwarSDaf 39.
  • – Rano wpułtora kwadransa do Czwartei, rozwiązał Pan Bog sczęsliwie Naiasnieyszą Ceciliae Renate Krolową Polske Paniom moie miłosciwą, obdarziwszy pociechom wielkom Krolewicem. VorLetSkarb 177.
  • – Tu sobie przywodzę ná pámięć, com czásu niedawnego słyszał od jednego wiáry godnego Teologá, o jakiejśi zacnej M[iło]ściwey Pániey, ktora májąc w domu Służebnicę cięszko chorująca posłáłá po Xiędzá, áby ją ábsolwował y Sákramentem wieczerzy Páńskiey usługował. GdacPan 13.
 • księżna pani:
  • – Sam Xiąze podagrik i wleciech podeszłych, na krzeslie wszistko go noszą, sama Xięzna Pani młodziusienka i cudownie greczna, wielce radzi beli Panstwu naszemu i solenniter tractowali. VorLetSkarb 142.
 • pani Maryja:
 • »Matka Boska«
  • – Offiarowawszy Votum Panu Bogu y Naswietszey Paniey Mariey prosząc ile moze bydz ten łanczuch W te Swieta ktorych sie exponuie Naswietszy Sakrament Na Monstratiey y z Tabliczką był wieszany. KomonDziej 130v.
Przenośnie
 • Pánią dziedziczną iestem ia w tobie [mówi podagra].CompMed 391
 • Ponieważ zaś wszystko złe u nas pochodzi z diffidencyi nie uleczoney między majestatem y wolnością, niechże tylko Rzeczpospolita będzie iako sama bydź powinna Panią.LeszczStGłos 6
 • Ani się gniewu, ani ognia boi: Y niedziw, bo go swym płasczem okrywa Niebieska Pani, co wnim przemięszkiwa.OblJasGór 132
3. »szlachcianka, kobieta dobrze urodzona i zazwyczaj majętna«
 • – Piesek máły/ pieseczek máły z-rodu/ chociasz stáry/ iáko u pánow i pań bywáią. Kn 694.
 • – 1643. dnia 23 Miesiąca Februarii Pani Anna Dorophieowiczowna Lettowowa Synowa moia, uraziwszysię wcięszkich boliach porodziła syna. VorLetSkarb 183.
 • – Naiasnieyszy Cecilia Renata krolowa Polska X.Pani moia miłosciwa, w Wilnie iadowitą obłoznom gorączką złozona, niezywą porodziła krolewniczkę. VorLetSkarb 183.
 • – W kilka dni po nim, spansczyzny prziszedszy do domu, dziewka Szimukowei naglie umarła. Po niei Pani Bąkowska zdziecięciem. VorLetSkarb 238.
 • – Weź Wć z sobą jmć panią sandecką, bo prosi o to jmć pan sandecki. SobJListy 77.
 • Panie stare, czy baby, czy ochmistrzynie, nie pisałem, jeśli pomnę dobrze, aby miały jeździć a la campagne z paniami. SobJListy 399.
 • – Wspomnię o niektorych wysokiego stanu Pániach/ ktore/ o czym Mathesius on gorliwy Káznodziejá pisze/ to wyznawáły y o sobie mowiły/ że Pánom Małzonkom swoim gwoli y k upodobániu szumne kosztowne száty/ złoto/ perły y drogie kámienie nosioć musiały; czego by aliás z inszey miáry nie były czyniły. GdacPrzyd 31.
 • – Kumami byli Iasnie Wielmozny ImPan Ian Gninski na ten czas Woiewoda Czernieiowski zWielmozną ImPanią Anną zZamoscia Bedlinską Starosciną Będzinską. DrobTuszInf 38-39.
 • – Anno Domini 1690. die Ultima Julij zWoli Pana Boga Wszechmogącego powtornie postanowiłemsię z Szlachetnie Vrodzoną Panią Anną Kalicinską. DrobTuszInf 40.
 • – Toż potkáło y onę Pánią (Szláchciankę) ktorą sczęście y dobre dni ták rospycháły, ták zbytkowáłá y rospustnie żyła, że się w winie mywáłá. GdacPan 84.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • imćmość pani || jejmość pani:
 • »tradycyjny zwrot grzecznościowy«
  • – Rytwiany mil. 5. Zamek JeimPani Tęczinskiei Woiewodzinei Krakowskiei. VorLetSkarb 147.
  • – Ten z Kázánowskiey Dziád iest rodzony IMCi Páni Kásztelánowey Wołyńskiey Wielohurskiey. DanOstSwada II, 8.
  • – Została po niey młodsza nie tylko we krwi, ále w cnotach, w życiu y obyczaiach prawdziwie Rodzona Siostra Jey Mć Páni Sieniawska Podczaszyna Koronna. DanOstSwada II, 82.
4. »nałożnica, kurtyzana«
 • – Moy miły panie gościu y z tą twoią panią Foruy ze mi się foruy bierz się daley za nią. KodKon 116.
 • – Aenigmata. Páni bezpieczna/ nader wszeteczna: Choć we złey toni/ Chłopi lgną do niey. KellGram 245.
Użycia metajęzykowe
 • - Páni Ac. Abl. Pánią. Pl. N. A. V. Pánie, G. Páń D. Pániom Abl. Pániámi. V. Pániách. WojnaInst 35