Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BURMISTRZOSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BURMISTRZOSTWO, BURMISTRZOWSTWO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   burmistrzostwo ||   burmistrzowstwo
D.   burmistrzowstwa ||   burmistrzostwa
Znaczenia
1. »urząd, godność burmistrza; sprawowanie tego urzędu«
  • – Za burmistrzostwa swego w Kościerzynie ważył się [Krzysztof Kleczyński] folwark szydlicki [...] nańść. InwPuck 202.
  • MAGISTRATURE [...] Magistratus [...] BURMISTRZOSTWO Rádziectwo. DanKolaDyk II, 219.
2. »w starożytnym Rzymie: urząd, godność konsula«
  • – Cicero także ná wielu mieyscach honores, to iest/ czci/ urzędy zowie: skąd poszłá ona iego powieść: Koniec czci ludu Rzymskiego/ Burmistrzostwo/ ábo Rádziectwo iest. PetrSEt 310.
  • Burmistrzostwo/ Consulatus [...]. Kn 54.
  • – Scaurus Senator Rzymski niesłusznie práwem turbował Rutiliusá [...] á to dla tego czynił/ żeby był zráził Rutiliusá z Burmistrzowstwá. StarKaz II, 235.
Użycia metajęzykowe
  • - Burmistrzowstwo. Cõsulatus. Miesto waldzia'/ mi estawaldiste. SzyrDict 25