POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ABECADLNY drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ABECADŁOWY
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018
*ABECADŁO rzecz. n
Warianty fonetyczne: *ABECADŁO, *ABIECADŁO, OBIECADŁO, ABĘCADŁO
Słowniki: SStp (obiecadło, obiecado), SXVI (obiecadło, obieciadło, obiaciadło), Kn (obiecadło), T III (obiecadło), L (abecadło, abiecadło, obiecadło), SWil (abecadło, obiecadło), SW (abecadło, abiecadło, obiecadło), SJP (abecadło, obiecadło) notują
Formy gramatyczne:
M.abęcadło || obiecadło
D.abecadła || abiecadła || obiecadła
B.obiecadło
N.abecadłem || obiecadłem
Ms.obiecadle
M.obiecadła
B.abecadła || obiecadła
1. »zbiór wszystkich liter jakiegoś systemu pisma uporządkowany zgodnie z tradycją, alfabet«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. podług abecadła; według abecadła; według porządku abecadła; porządkiem abecadła:
  • – W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
  • – W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
  • – Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
  • ALPHABE'TIQUE, adiect. m. & f (Disposé selon l'ordre des lettres de l'alphabet.) Secundûm litterarum seriem dispositus, ou ordinatus, a, um. ABECADLNY ułożony według porządku ábecadła. DanKolaDyk I, 86.
  • DICTIONNAIRE, sŭbst. m. (Recueil fait en maniere de Catologue de tous les mots d'une langue par ordre alphabetique.) Vocabularium. DYKCYONARZ, Wokabularz, Słownik, Księga Słow álbo reiestr słow ięzyka iákiego wszystkich porządkiem obiecadła zebranych. DanKolaDyk I, 465.
  • – Obiecadło. A b c, ein Alphabet. l'a b c, l'alphabet. § obiecadła się uczyć; porządkiem obiecadła idące słowa. obiecadło dla dzieci. eine Fiebel; ein A b c für Kinder. la croix de par Dieu; languette. T III 1092.
  • – Teraźnieysze drog wymiary, tak Europeyskie iako Azyatyckie, rozmaite są z swoiemi rożnemi nazwiskami, z ktorych znakomitsze z swoim wymiarem i terminem, porządkiem Abecadła przyłączam. SzybAtlas 286.
troj. abecadło greckie:
  • CHIFFRE, subst. masc. (Caractere qui sert à exprimer les nombres.) Numeri nota, ae, f. Nota arithmetica, ae, f. LICZBA charakter do wyrażenia liczby. (Le Chiffre Romain se marque par certaines lettres de l'Alphabet, comme C, D, I, L, M, V, X. Le Chiffre des Grecs se marque par des lettres de l'Alphabet Grec, Alpha, Vita, c'est à dire 1, 2. etc. Le Chiffre Arabe, ou vulgaire est ai[.]si figuré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Liczba Rzymska álbo kościelna wyraża się niektoremi literami obiecadła iako C, D, I, L, M, V, X. Liczba Grecka wyraża się literami obiecádła greckiego Alpha Vita, to iest: 1, 2. Liczba Arabska posolita [!] tak się wyraża: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. [...]. DanKolaDyk I, 304.
troj. abecadło żydowskie:
  • – Kładzie ná początku słow swoich iednę literę z obiecádłá Zydowskiego. StarKaz II, 55.
a) »zbiór liter stanowiących tekst«:
b) »zbiór liter do oznaczania elementów rysunku technicznego, wykresu, szkicu itp.«:
2. przen. »umiejętność czytania i pisania«:
3. »elementarny zasób wiedzy; podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny«:
4. »podręcznik do nauki czytania i pisania; podręcznik dla początkujących w jakiejś dziedzinie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. abecadło arytmetyczne: »tabliczka mnożenia«
  • TABVLA MVLTIPLICATIONIS, To iest, Rozmnożenie Liczby. ABO OBIECADŁO ARYTHMETYCZNE. Ktorą powinni ná pámięć vmieć Ráchmistrze. Gdyż do Ráchunkow iest wielce potrzebna. HaurEk [157].
5. »klucz do szyfru«:
Patrz Alfabet.
Autorzy: KS, WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)