Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SEKTA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   sekta
liczba mnoga
D.   sekt
N.   sektami
liczba podwójna
B.   sekcie
Etymologia
łac. secta 'stronnictwo'
Znaczenia
»grupa religijna, która odłączyła się od Kościoła«
 • – W Indiey zwierzchność máią w Religiey z nawyższą władzą Brámmánni [...] á dzielą się ná dwie sekcie: bo niektorzy się żenią y mieszkáią w mieściech y máią to imię Brámmánni: drudzy bez żon żyią á zowią ich Ioghi. [...] Chodzą pielgrzymuiąc po Indiey y wstrzymawáią się od wszelkiey roskoszy y od vciechy cielesney áż do pewnego czásu: po ktorym zostáią Abdutámi/ to iest/ wolnemi od praw/ y iákby iuż nie grzeszącemi. BotŁęczRel IV 138.
 • Probationes dawał a nay bardziey oto ze nie dbaią o honor boski bo to noviter nastała była sekta wszeteczna Łyszczęnskiego. PasPam 286v.
 • – Miedzy wszystkiemi Sektámi tákich nie mász [...] coby Xiężą y Bracią swoje Kazániá y pismá ich ták brámowáli y szácowáli/ jáko miedzy nászymi Luteránami. GdacPrzyd 7.
 • – Gdyby dzisiay żył Dawid [...] Dopiero gdyby poznáł sekt rożnych rodzaie, Ktore chwastem przysiadły prawowiernych kraie. Kopał by skryte miny, podsadzał petardy, Zeby z dymem wyrzucił z Oyczyzny basztardy. DrużZbiór 66.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • sekta auszpurska:
 • bekieszowa sekta:
  • – Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
 • ariańska sekta (sz. zm.):
  • – Wandali Hiszpańscy Aryańską przeieli sektę, tam náybarziey rozkozrenioną [...]. ChmielAteny II 737.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bekieszowa sekta:
  • – Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
  • – Zborowy jeden [...] powiedział przy stole książęcym, że nie masz wiary nad żydowską, bo to i piekło przyznawa. Ne masz nadzieje jako w pieniądzach [...] a nie masz miłości jako tego, co kto da. Ja, prawi, jako mię widzicie, Bekieszowej sekty: Coelum non curo, infernum non timeo. SzemTorBad 297.
 • sekta ariańska:
  • – [...] kápłáni [...] máią się wywiádować/ od iákiey sekty przychodzą [przystępujący do Komunii]/ y ieśliże okrzczonymi są. Bo ináczey nie mogą bydź uczestnikámi tego Chlebá Anyelskiego/ ieśli z sekty Aryáńskiey [...] przychodzą [...]. StarKaz II, 52-52.
  • Sekt Aryańskich, Atheyskich treść oná Iesti przyczyna, żeś rowna pustyni [o Węgrzech]. ChrośTrąba 93.
 • sekta biczujących się:
  • – [Maciej Golanczewski, biskup kujawski] Sektę biczuiących się, albo Flagellantium z Polski wypędził. NiesKor II 244.
 • sekta anabaptystów (sz. zm.):
  • – Drugá [herezja] MENNONISTOW, ktorzy są sekty Anabaptistow, ná rozne Sekty y imiona podzielonych. Autor tey Sekty iest Menno, nie iáki we Frizyi, Syn Szymona Pásterzá vulgò Predikántá. ChmielAteny I 790.
  • – Jezeliby od Klarystow do Kontrybulatow chciáł się kto przenieść, mutando Religionem musi się chrzcić de novo, y to to iest Anabáptystow Sekta. ChmielAteny I 791.