Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABECADŁOWY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: *ABECADŁOWY, OBIECADŁOWY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (obiecadłowy), Kn (obiecadłowy), T (obiecadłowy), L (abecadłowy, obiecadłowy; pod: abecadło, obiecadło; XVIII), SWil (abecadłowy, obiecadłowy; pod: abecadłowy, obiecadło), SW (abecadłowy, obiecadłowy), SJP (abecadłowy)

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   obiecadłowy
N. m   abecadłowym ||   obiecadłowym
  obiecadłowem
lm B. nmos   obiecadłowe
Znaczenia
1. »zgodny z porządkiem alfabetycznym; należący do abecadła«
 • Obiécádłowy/ aliter. Obiécádłá porządkiem idący/ iáko księgá/ réiéstr/ etc. Alphabeticus vulgo. Kn 565.
 • Obiecadłowy. Alphabetisch. alphabétique. § obiecadłowym porządkiem co spisać. T III 1092.
 • – Y przywodzi przez wszystkie litery Obiecádłowe wiele przykłádow ludzi stanu Páńskiego y Szlácheckiego, ktorych Bog wezwał y obrał [...]. GdacPan 137.
 • – O PANSKIM Y SZLACHECKIM, álbo, RYCERSKIM STANIE DYSZKURS, Po ktorym w osobliwym Szkrypcie nástąpi KWESTYJEY o POJEDYNKACH Jeśli kto kogo ná pojedynek wyzwáć, á wyzwány bez obrázy sumnienia nań stáwić się może etc. CONTINUATIO, álbo Konanie Spisane/ y świádectwy Zacnych Uczonych y Záwołánych Mężow przez wszytkie litery Objecádłowe objáśnione Od X. ADAMA GDACIUSA, Fárárza Kluzborskiego. GdacPan k. tyt..
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • abecadłowy porządek (sz. zm.):
  • Obiecadłowem porządkiem spisowáć. Kn 595.
  • – Łatwo generalny porządkiem abecadłowym autorów [...] skombinuje się katalog. ZałBibl 31-32.
  • – Obiecadłowy. Alphabetisch. alphabétique. § obiecadłowym porządkiem co spisać. T III 1092.
2. »elementarny, podstawowy«
 • Obiécádłowy/ do obiécádłá naléżący. Elementarius, [...] Senex elementarius [...]. Literae elementariae. Kn 565.
Odsyłacze