Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*RÓG

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620-1640
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
Ms.   rogu
liczba mnoga
M. uż. nosob.   rogi
B. uż. nosob.   rogi
Ms.   rogach
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Na łbie rogi dwa zakrzywione takie iak ukozy dzikiey Ale tak ostre że się zakole iako igłą. PasPam 65.
 • – Za rogi wziął [Tezeusz] Marathonskiego I dotrzymał y złąmał byka okrutnego. PasPam 275.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • róg Amalty:
 • amaltejski róg:
  • – Baczył Mieyskie roskoszy/ na takiey przeszkodzie Były im do karności/ gdzie iako w ogrodzie: Y onym niegdy sławnym Amaltheyskim rogu/ Wszytko do ich sprosnego zniosło się nałogu. TwarSLeg 72.
 • akteonowe rogi:
  • – Nagiej się przypatruje sam wolno Dyjanie, A wżdy Akteonowych rogów nie dostanie [cień]. NaborWierSok 129.
  • Rogi akteonowe. [tytuł] PotFrasz4Kuk I 370.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Czuł jeleń na głowie rogi. PasPam 120.
2. »narożnik; krawędź«
 • – Była tam wierza na Samym rogu zamku nad Morzęm. PasPam 60.
 • – Balassy y statuy tak ze na rogach takiesz zMosiądzu agrubo złociste. PasPam 60-60v.
 • – Ptak siedział nie bał się naymnieyszey rzeczy choc zaraz wrogu Stoła. PasPam 87v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Wół rogami, baba językiem kole. MatłBabBad 188.