Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYNALEŻNY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy gramatyczne
lp N. ż   przynależną
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Co iesliby od was zráżono /y nie dozwolono/ macie wiedzieć/ że zá doskonále wziętą wiádomością/iáko słábą opátrzność/ w prowiáncie y w municiey wy przy sobie macie/ że wszelką przynależną srogością/ tego się iąć chcemy: żadnego kámieniá ná drugim ná tym zamku/y z was żadnego przy żywocie nie zostáwić/ że zátym poznacie / iáko w krnąbrności wászey zátwárdziáłey/ ofiárowáne miłosierdzie wzgárdzáć macie. BiałłozorList B.
Podhasła

PRZYNALEŻNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
non post 1624
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ K temu oto was proszę ábyście sobie/ y zemną nic takowego co włásnie Bogu należy/ nie przypisowáły: tylko wszytko oney gorny Boskiey mądrości/ á potym náukom/ ktore nie w kolebkách legáią/ áni ná bábich stołkách siadáią: bo dzieci rodzić iest wam iakby wrodzona/ dziatki bráć bábom przynależna/ ale y to nie bez nábytego rozumu/ ktorego stárki ieszcze od zwyż swych bábek nábyły/ a wciornastkie wszytkiego się z niemych náczycielow [?] nászych ábo vstnie náuczyły. CiachPrzyp E4v.