Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BITNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m bitny  
ż bitna  
n bitne  
D. m bitnego  
ż bitnej  
n bitnego  
C. m bitnemu  
B. m nżyw bitny  
n bitne  
N. m bitnem   || bitnym  
ż bitną  
Ms. ż bitnej  
lm M. mos bitni  
nmos bitne  
D. bitnych  
C. bitnym  
B. mos bitnych  
nmos bitne  
Ms. bitnych  
lp D. m bitniejszego  
lm M. mos najbitniejsi  
nmos najbitniejsze  
Znaczenia
»chętnie i dzielnie walczący, bojowy, dzielny, waleczny«
 • – Wskrzesiłaby się sława [...] bitnych bohatyrów sarmackich. NiemPam 220.
 • – Tymczasem bitni Elearowie ustawicznemi czatami męstwa swoje oświadczając, codzień prawie języki nieprzyjacielskie [...] przywodzili. DembPrzew 29.
 • – Biiak co się rad biia. [...], pronus ad percutiendum quemuis, vide Bitny. Kn 30.
 • – Niech powiedzą: uparta Moskwa, bitni Szwedzi W Obozies się urodzieł, urosłes na Łęku Odbierayze buławę dzis z Krolewskich ręku. PotWoj 31.
 • – Oyczyzna nasza [...] Bitnieyszego y odwaznieyszego od Hektorow Woięnnika [...] nieodzałuię [!]. PasPam 205.
 • – Rzadko ręką bitny, kto usty, słownie dzielny. MłodzKaz I, 341.
 • – Solimann zas miał przy sobie 200000 bitnego ludu, a Węgrzy ledwo mogli zebrać 60000 Zołnierza. IntrHist 113.
 • – Koniecznie potrzeba Woyska, ktore żeby było bitne, trzeba żeby było liczne, płátne, posłuszne, y dobrze ćwiczone. LeszczStGłos 111.
 • – Z tych wyliczonych Nacyi Fráncuskich [...] 5. Naymocnieysi byli BELGOWIE, 6. Naybitnieysi HELWETOWIE. ChmielAteny I II, 43.
 • – Łokietkiem nazwany, bo niskość Osoby mało nad łokieć była, ale bitny. ŁubHist 41.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • czoło bitne:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – W Kościele bądz nabożny/ á pokorny w Szkole/ W Polu bitny/ w grze wesoł/ żartowny przy stole. KochProżnLir 84.
Przenośnie
 • Dziedzicem męstwá swego przytym zostáwili, Przed oczy bitny ci Herb gdy ten wystáwili.KalCuda D