Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

APLIKACYJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. aplikacyja  
D. aplikacyjej   || aplikacyi  
C. aplikacyi  
B. aplikacyją  
N. aplikacyją  
Ms. aplikacyjej   || aplikacyi  
lm M. aplikacyje  
D. aplikacyj  
B. aplikacyje  
N. aplikacyjami  
Ms. aplikacyjach  
Etymologia
łac. applicatio
Znaczenia
1. »pilność, staranie się o co, przykładanie się do czego«
 • – Proszę o to usilnie WMM Pana chciey starania y applikacy w tym dołozyć. RadziejKor 72.
 • – Nauk kawalerskich z pilnoscią i aplikacyją pilnować mają [synowie]. LubSInPol 274.
 • – Upewniam ze [...] zarowną submisyą y applikacyą skarbiąc dalsze respekta sposobić się będziemy. RzewKor 10.
 • – Widząc w Panu wszelką aplikacyą y staranie około Dobra pospolitego, żeby mu dopomagali [obywatele]. LeszczStGłos 45.
 • – Spytany [Eurypides] czemu by tak wytwornie z wielką aplikacyą y przedłużeniem czasu malował, odpowiedział: diu pingo, quia aeternitati pingo. MikSil 285v.
 • – Pruskiey Prowincyi [...] [in] dygenatu dawno pozwolonego wszystką swoią applikacyą bronił y ubronił. NiesKor II 633.
2. »zastosowanie, użycie«
 • – Dyskurs o aplikacyjej rodzaju działa. AquaPrax 78.
 • – W Mowach Seymowych [...] Weselnych [...] kto się zna na Stylu Oratorskim y dobrey applikacyi Framentow, y Sentencyi łacińskich, było co zawsze admirowac w Polszcze. ChmielAteny II 759.
3. med. »środek leczniczy, okład; przykładanie«
 • Applikacia pijawek na wnętrzne hemoroidy, ktore Caaras nazywaią iest niebeśpieczna. PromMed 86.
 • – Przy tym [na kolkę] służą formentacye, kąpieli, smarowania, Kathaplasmy, plastry, y insze applikacye. CompMed 208.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • powierzchne aplikacyje || powierzchowne aplikacyje (sz. zm.):
  • – Sposoby do Leczenia [śledziony] Naprzod służą [...] powierzchne aplikacye: to iest plastry, materace, linimenta, etc. CompMed 310.
  • – Katar pozbywa się przez poty [...] przez applikacyje powierzchowne. CompMed 47.
  • – CATAPLASMA. Cataplasmata z rożnych zioł, korzenia kwiecia nasion, owocow w rożnych likworach warzonych bywaią do powierzchownych aplokacyi. VadeMed 330-331.
 • aplikacyje czyszczące:
  • – Na Ozenę, wprzod ciało dobrze przepurgowawszy applikacye czynić czyszczące, a potym goiące. CompMed 57.
 • aplikacyje gojące:
  • – Na Ozenę, wprzod ciało dobrze przepurgowawszy applikacye czynić czyszczące, a potym goiące. CompMed 57.
Odsyłacze