Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARBARYZM

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (XVIII bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   barbaryzm
D.   barbaryzmu
liczba mnoga
N.   barbaryzmami
Etymologia
łac. barbarismus, -i, z gr.
Znaczenia
1.  jęz.  »wyraz łaciński użyty niegramatycznie, niewłaściwie«
  • – Nasmiesnieysza gdy owo łacinę mieszaią [ci, którzy uważają się za mądrych i uczonych] Wpolski iezyk y głupie y zle y niewczesnie Nie pomniąc ze tam tylko łaciny potrzeba Zazyć gdzie Polskie słowo nie ma tey y takiey Aenergii iak trzeba V nich to naymędrsza Macaronice mowic a siać soloecysmy Z barbarismami oraz. OpalKSat 44v.
2. »niekulturalny, prostacki, wulgarny język, słowa«
  • – Dyszkurs przystole Niech będzie ascetyczny albo polityczny, Ieśliś iest student ma byc dyskurs scholastyczny […] Przetoż Salernitańskiey miey akademij , Wiersze wpamięci lub co z roznych historyij. Broń Boże nieuczciwych rozmow barbaryzmu, Słyszeć, Lecz Swięty dyskurs niech co zkatechizmu. Zkazania. MikSil 242-243.
Użycia metajęzykowe
  • - Substantiva nomina Bákáłarz Bánnicya Bárbáryzm Bászá Bázyliká. WojnaInst 158