Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARBARZYŃSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BARBARZYŃSKI, BARBARZYNSKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVIII bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
lp M. m   barbarzynski ||   barbarzyński
D. m   barbarzyńskiego
lm M. mos   barbarzyńscy
odmiana niezłożona
lp C. m albo n   po barbarzyńsku
Znaczenia
1. »dla starożytnych Greków i Rzymian cudzoziemski, obcy (dla Greków niegrecki, dla Rzymian nierzymski i niegrecki); znajdujący się, żyjący poza starożytną Grecją i Italią«
  • Bárbárzynski/ Barbaricus [...] Barbarus [...] Barbara patria. Bárbárzynski kray/ lud. Barbaria. Kn 14.
2. »nieucywilizowany, dziki, surowy, okrutny; (dla chrześcijan) pogański ; niewykształcony, niewychowany, prostacki«
  • Barbarzyński. grob, unartig barbarisch. barbare, incivil; ignorant. T III 23.
  • – A Cicero powiedział [...] Wszyscy dobrzy y cnotliwi ludzie Szláchectwu sprzyjáją ; á też niemász Narodu ták bárbárzyńskiego y grubego, coby nie miał szláchty swojey. GdacPan 8.
  • – [Do kobiet noszących wstęgi na rękach] Obawiáć się trzebá/ by wam snadź kiedykolwiek Turcy/ Tátárzy/ álbo inni barbárzyńscy Narodowie rąk wászych powrozámi nie powiązáli / y was w niewolą záprowádzili. GdacPrzyd 42.
Podhasła

PO BARBARZYŃSKU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1764
Znaczenia
»w sposób właściwy barbarzyńcy, dziko, okrutnie, nieludzko; prostacko, niegrzecznie«
  • Po barbarzyńsku. adv. barbarisch; grober Weise. barbarement, incivilement, inhumainement. T III 23.