Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARBARZYŃSKIE

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BARBARZYŃSKIE, BARBARZYNSKIE
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (bez cyt.), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
  barbarzyńskie
Znaczenia
1. »jakim językiem niegramatycznie, niewłaściwie; może także językiem niekulturalnym, prostackim, wulgarnym; w starożytności językiem niegreckim; językiem łacińskim niegramatycznie, niewłaściwie«
  • Bárbárzynskié mowié [...] Barbarizo, barbarè loquor. Kn 14.
  • – po barbarzyńsku. Barbarzyńskie. adv. barbarisch; grober Weise [...] incivilement […] § barbarzyńskie mowi. T III 23.
2. »w sposób barbarzyński, dziko, okrutnie, nieludzko; prostacko, niegrzecznie«
  • Bárbárzynskié/ grubo. Barbarè. Kn 14.
  • – po barbarzyńsku. Barbarzyńskie. adv. barbarisch; grober Weise. barbarement, incivilement, inhumainement. T III 23.