Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŻĄDŁOWATY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: ŻĄDŁOWATY, ZĄDŁOWATY
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy gramatyczne
lp M. m   żądłowaty ||   ządłowaty
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Jedni albowiem mówią, że w żelazie iest więcey porow czyli dziurek, y że większa iest iakaś, między porami żelaza, y figurą naysubtelnieyszych serwaseru partykuł, proporcya, tak dalece, że te partykuły, niby żądłowate, lub klinowate, prędzey się w żelazo wciskaią: przeto też prędzey go, na naydrobnieysze rozrywaią cząstki. ChróśSFizyka 64.