Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POCAŁOWANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1621
Formy gramatyczne
lp M. pocałowanie  
D. pocałowania  
B. pocałowanie  
N. pocałowaniem  
Ms. pocałowaniu  
lm B. pocałowania  
Znaczenia
»zrobienie gestu (dotknięcia ustami) wyrażającego sympatię, miłość i/lub szacunek często na powitanie; pocałunek«
  • – Zarasz po poczałowaniu ręki WKM. wyiechawszy z Warszawy otom sie starał abym bes omieszkania na mieyscze mnie od WKM. P. mego Miłości[wego] naznaczone przebył. OssZPam k 53.
  • – Przez te tedy i prze insze zdrady [rajcy krakowscy] onę nobilitacyją wiecznie stracieli i od nie odpadli i nie tylko nobilitacyjej abo i wolności prywowani są, ale na pamiątkę zdrad ich asekurowali to Królowie polscy na potomne czasy, że gdy do pocałowania ręki króleskiej trafieło by się mieszczaninowi któremu krakowskiemu, to dla niegodności w rękawicy rękę królowie podawać im mają, a kazimierzanom i inszym miastom gołą rękę. TrepNekLib k 8.
  • Osculum. Kusz/ Mündelcin. Pocałowanie GuldOn 71.
  • – Coby był miał tę życzliwą náukę y przestrogę od Káznodzieje swego mile z pocáłowaniem przyjąć; to go on z rázu przeklinał. GdacPij 12.
  • – Gdy Syn zábiegł w drogę dla honoru, Krol go pocáłowániem, iák zwykł, nieprzywitał. DamKuligKról 171.
  • – Przy mnie wzaiemnie oboie Pocáłowánia odprawiali swoie. OvChrośRoz 238.
  • – Zazdrość cię porwie gdy pocałowanie [...] Do ust przyłoży. DrużZbiór 371.